Minulé akce

21. 5. 2013
17.00
Přednáška

Učenec a exulant Václav Nosidlo z Geblic mezi Čechami a Saskem

Martina Lisá
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi
Pořádá Collegium Europaeum

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

20. 5. 2013
15.00
Přednáška

Sókrátés a Aristotelés v Platónově Parmenidu

Julius Tomin
FLÚ AV ČR, zasedací místnost, Jilská 1, Praha 1

Pořádá Česká společnost pro studium Aristotela a jeho myšlenkového odkazu.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

17. 5. 2013
17.00
Přednáška

Východiska z krize evropské integrace

Marek Hrubec
Malý sál Průmyslového paláce, Výstaviště Praha - Holešovice

Přednáška v rámci veletrhu Svět knihy 2013

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

16. 5. 2013
9.30
Workshop

Workshop with Shaun Gallagher on Social Cognition

FLÚ AV ČR, zasedací místnost, Jilská 1, Praha 1

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

16. 5. 2013
Kolokvium

Česká filosofie a politika

Senát PČR, Valdštejnské náměstí 4, Praha 1

Kolokvium

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

15. 5.
16. 5. 2013
Seminář

The Solidarity of the Shaken

The Běhal Fejér Institute, Pevnostní 651, Praha 6

Seminář pořádají Knihovna Václava Havla a Archiv Jana Patočky při FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

15. 5. 2013
11.00
Seminář

Dějiny přítomnosti: od racionální historie k historické ontologii

Jan Maršálek
zasedací místnost FLÚ, Jilská1, Praha 1

Cyklus "Současné přístupy v historické epistemologii"

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

15. 5. 2013
17.30
Přednáška

Pramenní sirotci na pomezí historie, archeologie a dějin umění

Jan Hrdina
studovna CMS, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Úvod do medievistických disciplín a témat

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

13. 5. 2013
14.00
Workshop

Philosophy of John Searle

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Workshop pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

13. 5. 2013
15.50
Seminář

Formal languages as cognitive artifacts

Catarina Dutilh Novaes
FF UK, Nám. Jana Palacha, m. č. 217

Logicko-filosofický seminář

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE