Minulé akce

11. 10.
12. 10. 2018
Konference

Etická kultura ve veřejné a státní správě/ Integrity and Ethical Culture in Public Institutions

Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, m. 206, m. 205

Konference se koná s podporou Strategie AV21 Akademie věd ČR, program „Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací“ a Technologické agentury ČR "Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě“.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

4. 10. 2018
10.00
Seminář

Kéž je to všecko ku prospěchu obce!

Petr Blažek
Petr Blažek (Ústav pro studium totalitních režimů)
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

4. 10. 2018
16.00
Odpoledne s FLÚ

Filosofická kavárna: Obec a politično v Aristotelově myšlení

Jakub Jinek
Jakub Jinek
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

4. 10. 2018
14.00
Přednáška

Tři raně novověké inspirace Komenského myšlení: Alsted, Bacon a Herbert z Cherbury

Jan Čížek
Mgr. Jan Čížek, Ph.D. (FF OU)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

3. 10.
5. 10. 2018
Workshop

From Shared Evidence to Group Attitudes

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

26. 9.
28. 9. 2018
Konference

Eine ethische Moderne? Grenzen und Potential von Hegels Konzept der Sittlichkeit heute

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR a Ústav filosofie a religionistiky FF UK

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

24. 9. 2018
17.30
Kolokvium

Making Sense of Aristotle on Akrasia

Anthony Price
prof. Anthony Price (Birkbeck, University of London)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a Centre for Ethics as Study in Human Value (UP)

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

24. 9. 2018
18.00
Přednáška

From ‘Fichte’s Original Insight’ to a Moderate Defense of ‘Self-representationalism’

Manfred Frank
prof. Manfred Frank (Universität Tübingen)
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

20. 9. 2018
15.00
Workshop – představení knihy

Představení knihy "Kritika arabského rozumu. Úvod"

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Workshop s představením nové knihy pořádá Centrum globální studií a Oddělení morální a politické filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

20. 9. 2018
14.00
Přednáška

Aristotelianism in Mitteleuropa

Stefano Gulizia
Dr. Stefano Gulizia (New Europe College, Bucharest)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, zasedací místnost CMS

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE