Minulé akce

5. 3. 2018
15.00
Přednáška

Williamson’s Coin-Tossing Argument Revisited

Colin Howson
Colin Howson (University of Toronto)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

3. 3. 2018
10.00
Workshop

7. lacanovský workshop v Praze

Daniel Roy
Daniel Roy (École de la Cause freudienne)
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne / New Lacanian School

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

1. 3. 2018
10.00
Seminář

Romantik(em) v krajině

Karel Stibral
Karel Stibral, FSS MU
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

1. 3. 2018
14.00
Seminář

Antické teorie predikace

Matyáš Havrda, Ansten Klev
Matyáš Havrda, Ansten Klev
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádají Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a Oddělení logiky FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

23. 2. 2018
16.30
Kolokvium

Proč zastánci idejí nemohou dopustit, aby bytost (ousia) byla podkladem (hypokeimenon)?

Jaroslav Rytíř
Jaroslav Rytíř
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

23. 2.
24. 2. 2018
Konference

The Politics of Plasticity: On Solidarity and Mutual Aid with Catherine Malabou

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

22. 2. 2018
10.00
Přednáška

Two Switches in the Theory of Counterfactuals

Ivano Ciardelli
Ivano Ciardelli (Munich Center for Mathematical Philosophy)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

22. 2. 2018
10.00
Seminář

Evoluce diverzity: Jak vznikají a zanikají druhy

Antonín Macháč
Antonín Macháč
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

19. 2. 2018
16.00
Seminář

Idea československé státnosti

Miroslav Pauza, Miloslav Bednář
Miroslav Pauza, Miloslav Bednář
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 108

Pořádají Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globálních studií
Seminář se koná v rámci Strategie AV21, výzkumný program „Globální konflikty a lokální souvislosti"

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

16. 2. 2018
9.00
Workshop

Performing for Others

Mechthild Nagel
Prof. Dr. Mechthild Nagel, State University of New York, Cortland, USA
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a DAMU

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE