Minulé akce

20. 6. 2018
16.00
Kolokvium

Hérakleitos v Papyru Derveni

Vojtěch Hladký
Vojtěch Hladký, PhD. (PřF UK)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

19. 6. 2018
15.00
Prezentace

Prezentace nových knih

Zuzana Uhde, Albert Kasanda, Marek Hrubec, Petr Agha, Josef Velek
Zuzana Uhde, Albert Kasanda, Marek Hrubec, Petr Agha, Josef Velek
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Centrum globálních studií FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

19. 6. 2018
9.00

Zrození státu z války a česká státní idea

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Filosofický ústav a Historický ústav AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

18. 6.
22. 6. 2018
Konference

LOGICA 2018

Hejnice

32th in the series of annual international symposia, Hejnice, 18 – 22 June

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

15. 6. 2018
10.00
Prezentace s přednáškou

Prezentace knihy Geoffreye Dierckxsense "Paul Ricoeur’s Moral Anthropology"

Geoffrey Dierckxsens
Geoffrey Dierckxsens
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

14. 6. 2018
14.00
Přednáška

O silném redukcionismu a nezkrotné emergenci

Vladimír Havlík
doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

14. 6. 2018
10.00
Seminář

Moderní regrese a její aplikace v přírodních vědách

Marek Brabec
Marek Brabec
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

13. 6. 2018
16.00
Přednáška

Marxist Humanism and the Rise of Ethnonationalism in Post-Stalinist Bulgaria

Zhivka Valiavicharska
Zhivka Valiavicharska, Pratt Institute
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

12. 6.
14. 6. 2018
Konference

The World and the Real

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

12. 6. 2018
17.30
Přednáška

Oligarchy and the Politics of Wealth Power and Wealth Defense

Jeffrey A. Winters
Jeffrey A. Winters (Northwestern University)
AV ČR, Národní 3, Praha 1, sál 205

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR. Přednáška se koná s podporou Strategie AV21

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE