Minulé akce

8. 3. 2018
10.00
Seminář

Proč hadi nemají penis, slávky se množí pučením a tlusťoši bývají neplodní

Eliška Fulínová
Eliška Fulínová
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

8. 3. 2018
14.00
Přednáška

Jak naturalizovat metafyziku

Tomáš Hříbek
PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.
AKC, Husova 4a, Praha 1

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

8. 3. 2018
16.00
Odpoledne s FLÚ

Filosofická kavárna: Slovník jako interpretace

Pavel Nývlt
Pavel Nývlt
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

8. 3. 2018
16.30
Přednáška

Zvídaví muži (ba i ženy) a jejich vášně

Jana Černá
PhDr. Jana Černá, Ph.D. (Katedra filozofie, Filozofická fakulta Západočeské university v Plzni)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

8. 3. 2018
18.00
Přednáška

Luterská hudební kultura v předbělohorské Praze

Jan Baťa
Mgr. Jan Baťa, Ph.D. (FF UK)
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR a Lutherova společnost

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

6. 3. 2018
17.30
Prezentace knihy

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty

AKC, Husova 4a, Praha 1

Prezentaci knihy pořádají Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR a nakladatelství Filosofia

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

5. 3. 2018
15.00
Přednáška

Williamson’s Coin-Tossing Argument Revisited

Colin Howson
Colin Howson (University of Toronto)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

3. 3. 2018
10.00
Workshop

7. lacanovský workshop v Praze

Daniel Roy
Daniel Roy (École de la Cause freudienne)
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne / New Lacanian School

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

1. 3. 2018
10.00
Seminář

Romantik(em) v krajině

Karel Stibral
Karel Stibral, FSS MU
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE

1. 3. 2018
14.00
Seminář

Antické teorie predikace

Matyáš Havrda, Ansten Klev
Matyáš Havrda, Ansten Klev
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádají Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a Oddělení logiky FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE