upcoming events

 • 23. 2. 2017
  15.00
  Diskuze

  Stoický paradox

  Vladimír Mikeš, Karel Thein, Petr Dvořák
  Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D., prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D., Mgr.
  FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

  Diskuze nad knihou Vladimíra Mikeše Le paradoxe stoïcien: liberté de l'action déterminée. Diskuse s autorem se zúčastní prof. Karel Thein a dr. Petr Dvořák

 • 24. 2. 2017
  16.00
  Kolokvium

  Od humorů k temperamentům

  Sylva Fischerová
  Sylva Fischerová (ÚŘLS FF UK)
  FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

  Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
  Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

 • 9. 3. 2017
  15.00
  Přednáška

  Proti kválofílii

  Tomáš Hříbek
  PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.
  AKC, Husova, Praha 1

  Cyklus Trattenbach-Jilská

«  March 2017  »
MoTuWeThFrSaSu
1 2 3 4 5
6 7 8 9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

News

 • Prezentace knihy "Fenomén františkánství v interakci s ‚jinakostí‘"

  9. 2. 2017

  Provincie bratří františkánů a Collegium Europaeum při FF UK a FLÚ AV ČR Vás srdečně zvou na prezentaci knihy Fenomén františkánství v interakci s "jinakostí" autorů Petra Hlaváčka, Vladimíra Liščáka, Ctirada V. Pospíšila et al. Setkání se uskuteční v úterý 21. února od 17.00 v refektáři františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1. Více ZDE.

 • Stále věříme, že rychlost znamená pokrok

  6. 2. 2017

  říká v rozhovoru pro Lidové noviny (3. 2. 2017) dr. Filip Vostal (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR). Rozhovor o sociálním zrychlování v moderních společnostech i obsesi produktivitou v akademické sféře si můžete přečíst ZDE.

 • Křest knihy Tovární města Baťova koncernu

  2. 2. 2017

  Nakladatelství Academia Vás srdečně zve na křest knihy dr. Martina Jemelky (VŠB–TUO) a dr. Ondřeje Ševečka (FLÚ AV ČR) Tovární města Baťova koncernu. Evropská kapitola globální expanze, který se koná v pondělí 6. února od 17 hod  v Literární kavárně Academia, Václavské nám. 4, Praha 1. Více informací ZDE.

 • Stipendia Nadačního fondu Františka Topiče pro rok 2017

  2. 2. 2017

  Nadační fond Františka Topiče vypisuje jako každoročně tříměsíční stipendia na rok 2017 pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let. Uzávěrka žádostí o stipendium je 24. dubna 2017. Více informací ZDE.

 • Diskuse Český rozvod se Západem?

  1. 2. 2017

  Knihovna Václava Havla si Vás dovoluje pozvat na diskusi nad problematikou české přináležitosti k Západu, která se koná 7. února od 19.00 v Knihovně Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1. Debatu povede historik a filosof Petr Hlaváček (FLÚ AV ČR), politický geograf Michael Romancov a publicistka Kateřina Šafaříková. Moderuje Michael Žantovský. Více informací ZDE.

Just out

  • fenomen-frantiskanstvi-v-interakci-s-jinakosti

   Fenomén františkánství v interakci s "jinakostí"

   Petr Hlaváček, Vladimír Liščák, Ctirad V. Pospíšil et al.

   Vědomé a odvážné geopolitické, náboženské, intelektuální, ba i válečné stýkání se a potýkání s jinakostí představuje základní komponentu evropské a obecně západní identity. Právě v těchto časech Evropané a Zápaďané, tváří v tvář dynamickým procesům v globalizujícím se světě, ohledávají své tradice, někdy s obavami či povrchně, jindy kriticky a s entuziasmem. Zvláštní kapitolu v dějinách evropských kontaktů s alteritou, tj. se státními či náboženskými entitami v Africe, Asii a Americe, reprezentuje fenomén františkánství se svým obrovským intelektuálním dědictvím. Právě proto vznikla i tato kolektivní monografie, jejímž cílem je některé tyto specifické projevy františkánské (křesťanské, evropské, západní) existence připomenout a inovativně poodkrýt.

   Filosofia
  • kalich-jako-symbol-v-prvnim-stoleti-utrakvismu

   Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu

   Ota Halama a Pavel Soukup (eds.)

   Kolektiv autorů zastupujících různé obory bádání o minulosti zkoumá roli kalicha v náboženském a veřejném životě 15. století. Kniha je věnována nejen teoretickému odůvodnění a praktickému zavedení utrakvismu v roce 1414, ale především kulturněhistorickému kontextu přijímání pod obojí v dalším vývoji husitství. První století utrakvismu umožňuje sledovat posun významů mezi učenou a neučenou sférou, mezi husitským a katolickým prostředím i mezi oblastmi písemného a vizuálního vyjadřování. Jednotlivé příspěvky se zaměřují na symbolickou funkci kalicha, ale upozorňují také na její limity a na konkurenční identifikační prostředky, které se v 15. století objevily.

   Filosofia
  • myslet-z-psychedelickych-zkusenosti

   Myslet z psychedelických zkušeností

   Vít Pokorný

   Tato kniha předkládá systematický výklad psychedelických zkušeností. Odhaluje jejich význam v osobním životě, v životě společnosti a v kultuře. Netradičním způsobem kombinuje osobní příběh, antropologické zkoumání a filosofickou reflexi, aby ukázala komplexní vztah mezi psychedelickými látkami a lidskou existencí. Ptá se, co jsou psychedelika, jaké jsou formy psychedelické praxe a jaké postoje je možné zaujmout k jejich užívání. Napojuje se na myšlení autorů jako je M. Merleau-Ponty, G. Deleuze, W. Benjamina, E. Jüngera či D. Pendella (a mnoha dalších) a navazuje tak na bohatou psychonautickou tradici v evropském umění, literatuře a filosofii. Provází čtenáře současnými výzkumy psychedelik v různých vědeckých oborech od biochemie až po kognitivní vědu. Formuluje transdisciplinární metodu výkladu, s jejíž pomocí se noří do vnitřního světa symbolů, halucinací, extatického třeštění či katatonického strnutí navozeného psychedeliky, aby odhalila hranice lidského vědomí.

   Pavel Mervart
  • berkeleyho-filosofie-ducha

   Berkeleyho filosofie ducha

   James Hill

   Přeložil Lukáš Kollert

   George Berkeley je znám především svým idealismem a popřením možnosti hmotné substance. Neméně významné je však jeho chápání mysli člověka jako bytostně aktivního jsoucna a jeho teorie sebeuvědomění. James Hill předkládá čtenářům originální pohled na Berkeleyho filosofii ducha. Dokládá, proč je tradiční empiristická interpretace Berkeleyho filosofie neudržitelná, v jakém smyslu bylo jeho pojetí mysli a intelektuálních pojmů ve své době průkopnické a v čem zůstává aktuální ještě i dnes. Hillova kniha interpretuje celý rozsah Berkeleyho díla, včetně jeho teorie vidění a Berkeleyho málo známého pozdního spisu Siris.

   Filosofia
  • spor-o-pravdu

   Spor o pravdu

   Kateřina Trlifajová, Jan Frei et al.

   Jak se pravda skrytě "děje" tam, kde se matematik, fyzik, archeolog, ekonom, biolog, filosof, historik umění či tvůrce uměleckého díla zabývá obvyklými předměty své činnosti, aniž přitom o pravdě samé výslovně přemýšlí? Tato otázka vykrystalizovala v mezioborové rozpravě v Centru pro teoretická studia zaměřené zprvu na problém, nakolik lze přes hranice disciplín sdílet kritéria relevance, ověřitelnosti a vědeckosti, způsoby docházení k poznatkům a rozeznávání poznatků jen zdánlivých, různá chápání poměru mezi fakty, rozuměním a interpretacemi.

   Filosofia
  • imigranti-a-pravo-na-pobyt

   Imigranti a právo na pobyt

   Joseph H. Carens

   Přeložili Martin Brabec, Miluš Kotišová a Josef Velek

   Praktické i teoretické přístupy k migraci jsou v současnosti často určovány jen v krátkodobém rámci volebních období. To by nás ovšem nemělo odvádět od dlouhodobějších úvah o právech migrantů. Kniha je založena primárně na textu Josepha Carense. Další autorky a autoři – M. M. Ngaiová, C. M. Swainová, D. S. Massey, L. Bosniaková, J. B. Elshtainová a T. A. Aleinikoff – pak nabízejí svá stanoviska na pozadí diskuze s ním. Vznikla tak publikace, která představuje různé názory na řešení postavení migrantů. Svojí dostupnou formou může zaujmout nejen experty, ale též širší veřejnost.

   Filosofia
  • kaciri-barbari-a-nepratele

   Kacíři, barbaři a nepřátelé

   Vojtěch Bažant, Věra Vejrychová (eds.)

   Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku

   Jak vznikaly představy o druhých ve středověku a jak byly dále předávány? Jak vypadaly středověké stereotypy a přetrvaly některé do dneška? V jakých kategoriích vůbec středověký člověk o druhém přemýšlel? Odlišnosti mezi různými skupinami a to, jak je s nimi nakládáno, jsou tématem aktuálním nejen badatelsky, ale i celospolečensky. Autoři této knihy se zaměřili na problematiku vnímání rozdílnosti a stereotypizace ve 14. a 15. století, přičemž hlavní důraz kladli na prostor českých zemí a jejich středoevropského okolí. Shromážděné studie zkoumají socio-kulturní fenomény, které působily jako impulz pro definování „druhého" (např. hereze), stejně jako topické a žánrové prostředky, jež do utváření tohoto obrazu vstupovaly. Rozmanitost analyzovaných textů (teologické spisy, polemická literatura, cestopisy a geografická pojednání, kroniky, rytířské biografie, veršované skladby) umožnila sledovat formy medializace představ o druhých i jejich proměny v závislosti na kontextu. Ústřední témata publikace – náboženská, etnická a politická odlišnost – jsou tak zkoumány jako dobově podmíněné jevy; obecnější mechanismy jejich utváření a předávání však mohou působit překvapivě aktuálně.

   Filosofia
  • synove-daidalovi-chranenci-vzduchu

   Synové Daidalovi, chráněnci vzduchu

   Břetislav Horyna

   Idea génia v Herderově filosofii dějin

   Studie je věnována analýze pojmu génia ve filosofii dějin J. G. Herdera. Ztotožnění génia a básníka (filosofa) předcházela recepce antické tradice a modelu umělecké tvorby jako „nápodoby". Koncem 18. století vykrystalizovala v německé filosofii dvě pojetí génia: první navazovalo na racionalistickou tradici umění jako poznání a nápodoby přírody, druhá usilovala o odpoutání básnictví od přírodních daností a zákonitostí jejich poznání. Nešlo o definici pojmu génius, ale odhalení potencí principu génia pro argumentaci ve prospěch svéprávnosti tvořícího individua, originality tvůrce a nezastupitelnosti díla. Herder přenesl tyto charakteristiky z oblasti kritické filosofie umění, literární teorie a kritiky do politické filosofie národa, která vykreslila ideál němectví, německého národa, Německa a německé individuality. Studii doplňuje překlad Herderových ód: Na génia Německa (An den Genius von Deutschland) a Génius budoucnosti (Der Genius der Zukunft).

   Filosofia