Koncepční a institucionální vývoj ekologie a ochrany životního prostředí v Československu (osobní pohled)
Jan Květ (JČU)
Čtvrteční seminář CTS

7. 2. 2019
10.00
CTS, Husova 4, Praha 1