underlineallarticles

Past conferences and workshops


24. 10. 2017
13.00
Kolokvium
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Jak a proč napodobovat nenapodobitelné: Kratylos 422a-427d

Ondřej Černý, BA (University College, Oxford)

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


23. 10. 2017
14.00
Workshop
AKC, Husova 4a, Praha 1

The Far Reaches: Phenomenology, Ethics, and Social Renewal in Central Europe

Michael Gubser (James Madison University, Harrisonburg, VA)

Pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie a Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


23. 10. 2017
Konference
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Komunikace o náboženství a sekularismu ve veřejné sféře

V rámci Strategie AV 21 pořádají Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globální studií FLÚ AV ČR
Příspěvky a diskuse při příležitosti vydání nové knihy Náboženství a sekularita. Zápas o veřejný prostor, Ondřej Štěch (ed.), Filosofia 2017

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


19. 10. 2017
21. 10. 2017
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Galen's epistemology

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR a Ústav filosofie a religionistiky FF UK.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


19. 10. 2017
20. 10. 2017
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Rhetoric and Genres of Learned Communication in Early Modern Central Europe

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


16. 10. 2017
17. 10. 2017
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

The Nature of the Normative – Ontology, Semantics, Logic

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


12. 10. 2017
14. 10. 2017
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Vzorové drama raného novověku

Mezinárodní mezioborová konference u příležitosti 300. výrocí úmrtí jezuitského dramatika Karla Kolčavy
Pořádají Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, HIÚ AV ČR, ÚČL AV ČR a FF UK

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


11. 10. 2017
13. 10. 2017
Konference
FLÚ AV ČR, Jilská 1 – AKC, Husova 4a, Praha 1

Spory o rozum ve věku rozumu

Pořádají Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR a Univerzita Hradec Králové

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


09. 10. 2017
10. 10. 2017
Kolokvium
AKC, Husova 4a, Praha 1

Fiction, its Instruments, its Creatures and their Friends

Workshop on Stacie Friend's account of fiction and fictional discourse
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


14. 09. 2017
15. 09. 2017
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Marius Victorinus

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE