Projekty

Literární technologie vědy: role textů, zápisů a médií v utváření vědeckého poznání

Řešitel:Investigator:Tomáš Dvořák
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

Logicko-filozofická analýza pojmu identity

Řešitel:Investigator:Ansten Klev, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Juniorské granty
Trvání:Duration:2017–2019

Ludwig Wittgenstein’s Philososophy: A Systematic Companion

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Glombíček, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2011-2015

Methodological Precedence of Intertwining: Theory and Application

Řešitel:Investigator:Mgr. Martin Nitsche, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2014-2017

Meze rozumu ve věku rozumu

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Glombíček, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Spoluřešitel:Co-Investigator:Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D., Filozofická fakulta UHK
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017-2019

Mezi vnímáním a propozičním poznáním

Řešitel:Investigator:prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D., Filozofická fakulta UK
Spoluřešitel:Co-Investigator:Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017–2019

Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe (MASIS)

Řešitel:Investigator:Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti
Poskytovatel:Provider:Foreign Projects

Overcoming Subjectivism in Phenomenology: An assesment of Patočkas Concept of Phenomenality

Řešitel:Investigator:Mgr. Jan Frei, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2011-2015

Philosophy in Experiment

Řešitel:Investigator:Alice Koubová
Poskytovatel:Provider:The Academy of Sciences of the Czech Republic

Subcategories