Projects

History and Interpretation of the Bible

Spoluřešitel:Co-Investigator:PhDr. Jiří Beneš
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Program:Programme:Projects for promotion of excellence in basic research
Trvání:Duration:2012-2018

Overcoming Subjectivism in Phenomenology: An assesment of Patočkas Concept of Phenomenality

Řešitel:Investigator:Mgr. Jan Frei, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2011-2015

Ludwig Wittgenstein’s Philososophy: A Systematic Companion

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Glombíček, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2011-2015

Apriority, Syntheticity and Analyticity from Medieval Thought to Contemporary Philosophy

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2011-2015

Monitoring Policy and Research Activities on Science in Society in Europe (MASIS)

Řešitel:Investigator:Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti
Poskytovatel:Provider:Foreign Projects

Judgment, Responsibility, and the Life-World: The Phenomenological Critique of Formalism

Řešitel:Investigator:Ivan Chvatík
Poskytovatel:Provider:Foreign Projects

Jednota a mnohost v současném myšlení

Řešitel:Investigator:Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017–2019

Přenos vědění. Osudy čtyř bestselerů v pozdně středověkých českých zemích

Řešitel:Investigator:Mgr. Pavlína Libichová Cermanová, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017–2019

Redukcionismus a emergence: perspektivy v současné filosofii a metodologii vědy

Řešitel:Investigator:doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017–2019

Logické modely usuzování a argumentace v přirozeném jazyce

Řešitel:Investigator:prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017–2019

Subcategories