Projekty

Logické modely usuzování a argumentace v přirozeném jazyce

Řešitel:Investigator:prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017–2019

Apriority, Syntheticity and Analyticity from Medieval Thought to Contemporary Philosophy

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2011-2015

Cultural Codes and Their Transformations in the Hussite Period

Řešitel:Investigator:prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Program:Programme:Projects for promotion of excellence in basic research
Trvání:Duration:2012-2018

From Logical Objectivism to Reism: Bolzano and the School of Brentano

Řešitel:Investigator:Robin Rollinger, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2015-2017

History and Interpretation of the Bible

Spoluřešitel:Co-Investigator:PhDr. Jiří Beneš
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Program:Programme:Projects for promotion of excellence in basic research
Trvání:Duration:2012-2018

INDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities

Řešitel:Investigator:Ing. Ivan Chvatík dr. h. c.
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo kultury
Program:Programme:NAKI II
Trvání:Duration:2016-2020

Jednota a mnohost v současném myšlení

Řešitel:Investigator:Mgr. Michael Hauser, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017–2019

Judgment, Responsibility, and the Life-World: The Phenomenological Critique of Formalism

Řešitel:Investigator:Ivan Chvatík
Poskytovatel:Provider:Foreign Projects

Korespondenční sítě mezi střední a západní Evropou: Od Komenského a Kirchera k Hartlibovi a Oldenburgovi

Řešitel:Investigator:Vladimír Urbánek
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

Life and Environment. Phenomenological Relations between Subjectivity and Natural World

Řešitel:Investigator:doc. Karel Novotný, MA, Ph.D.
Spoluřešitel:Co-Investigator:doc. Dr. Hans Rainer Sepp (FHS UK)
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2015-2017

Subcategories