The Academy of Sciences of the Czech Republic

Logicko-filozofická analýza pojmu identity

Řešitel:Investigator:Ansten Klev, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Juniorské granty
Trvání:Duration:2017–2019

Hledání ztraceného času: epistemické implikace časového presu v současném českém akademickém prostředí

Řešitel:Investigator:Filip Vostal. Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Juniorský grant
Trvání:Duration:2016-2018

Literární technologie vědy: role textů, zápisů a médií v utváření vědeckého poznání

Řešitel:Investigator:Tomáš Dvořák
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

Relevance subjektivity. Otázky fenomenologického přístupu k tématům humanitních věd

Řešitel:Investigator:Karel Novotný
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

Korespondenční sítě mezi střední a západní Evropou: Od Komenského a Kirchera k Hartlibovi a Oldenburgovi

Řešitel:Investigator:Vladimír Urbánek
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

Logika: systémový rámec rozvoje oboru v ČR a koncepce logických propedeutik pro mezioborová studia

Řešitel:Investigator:RNDr. Ondrej Majer, CSc.
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

INDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities

Řešitel:Investigator:Ing. Ivan Chvatík dr. h. c.
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo kultury
Program:Programme:NAKI II
Trvání:Duration:2016-2020

ResAGorA - Responsible Research and Innovation in a Distributed Anticipatory Governance Frame

Řešitel:Investigator:Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty
Trvání:Duration:2013-2015

From Logical Objectivism to Reism: Bolzano and the School of Brentano

Řešitel:Investigator:Robin Rollinger, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2015-2017

Life and Environment. Phenomenological Relations between Subjectivity and Natural World

Řešitel:Investigator:doc. Karel Novotný, MA, Ph.D.
Spoluřešitel:Co-Investigator:doc. Dr. Hans Rainer Sepp (FHS UK)
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2015-2017

Subcategories