Přednášky

4. 10. 2018
14.00
Přednáška

Tři raně novověké inspirace Komenského myšlení: Alsted, Bacon a Herbert z Cherbury

Jan Čížek
Mgr. Jan Čížek, Ph.D. (FF OU)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR

Read more ...

24. 9. 2018
18.00
Přednáška

From ‘Fichte’s Original Insight’ to a Moderate Defense of ‘Self-representationalism’

Manfred Frank
prof. Manfred Frank (Universität Tübingen)
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

Read more ...

20. 9. 2018
14.00
Přednáška

Aristotelianism in Mitteleuropa

Stefano Gulizia
Dr. Stefano Gulizia (New Europe College, Bucharest)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, zasedací místnost CMS

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Read more ...

28. 6. 2018
14.00
Přednáška

Lamarckism and the Extended Evolutionary Synthesis

Inigo Ongay de Filipe
Inigo Ongay de Filipe (Facultad de Filosofia de Leon)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Read more ...

14. 6. 2018
14.00
Přednáška

O silném redukcionismu a nezkrotné emergenci

Vladimír Havlík
doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus Trattenbach-Jilská

Read more ...

11. 6. 2018
14.00
Přednáška

Bolzano’s early mathematical concepts: Old terms within new practices?

Elías Fuentes Guillén
Elías Fuentes Guillén
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Pořádá Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR

Read more ...

13. 6. 2018
16.00
Přednáška

Marxist Humanism and the Rise of Ethnonationalism in Post-Stalinist Bulgaria

Zhivka Valiavicharska
Zhivka Valiavicharska, Pratt Institute
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR

Read more ...

12. 6. 2018
17.30
Přednáška

Oligarchy and the Politics of Wealth Power and Wealth Defense

Jeffrey A. Winters
Jeffrey A. Winters (Northwestern University)
AV ČR, Národní 3, Praha 1, sál 205

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR. Přednáška se koná s podporou Strategie AV21

Read more ...

4. 6. 2018
10.30
Přednáška

Validity

Göran Sundholm
Göran Sundholm (Leiden University)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Pořádá Oddělení logiky AV ČR

Read more ...

24. 5. 2018
16.00
Přednáška

Rationality and Society in Lukács's Concept of Nature

Richard Westerman
Richard Westerman (University of Alberta)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie

Read more ...