About us

11. 4. 2018
14.00
Přednáška

Free will: a problem in radical change - from late scholasticism to today

Thomas Pink
Thomas Pink (King’s College London)
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Společná výzkumná skupina pro studium post-středověké scholastiky TF JČU a FLÚ AV ČR

Read more...

19. 3. 2018
17.00
Přednáška

Economy and Ontology: The Mystery of Power in the Philosophy of Giorgio Agamben

Lasha Matiashvili
Lasha Matiashvilii (Tbilisi State University in Georgia)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

8. 3. 2018
14.00
Přednáška

Jak naturalizovat metafyziku

Tomáš Hříbek
PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D.
AKC, Husova 4a, Praha 1

Cyklus Trattenbach-Jilská

Read more...

8. 3. 2018
16.30
Přednáška

Zvídaví muži (ba i ženy) a jejich vášně

Jana Černá
PhDr. Jana Černá, Ph.D. (Katedra filozofie, Filozofická fakulta Západočeské university v Plzni)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Read more...

5. 3. 2018
15.00
Přednáška

Williamson’s Coin-Tossing Argument Revisited

Colin Howson
Colin Howson (University of Toronto)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

22. 2. 2018
10.00
Přednáška

Two Switches in the Theory of Counterfactuals

Ivano Ciardelli
Ivano Ciardelli (Munich Center for Mathematical Philosophy)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

Read more...

8. 3. 2018
18.00
Přednáška

Luterská hudební kultura v předbělohorské Praze

Jan Baťa
Mgr. Jan Baťa, Ph.D. (FF UK)
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR a Lutherova společnost

Read more...

9. 2. 2018
11.00
Přednáška

Between Ressentiment and Forgiveness

Mechthild Nagel
prof. Mechthild Nagel (SUNY Cortland)
AKC, Husova 4, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

8. 2. 2018
15.00
Přednáška

On The Discrepancy of The Method of Analogy

Vera Matarese
Vera Matarese, Ph.D.
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost SOÚ

Cyklus Trattenbach-Jilská

Read more...

7. 2. 2018
19.00
Přednáška

Politique de la fiction

Jacques Rancière
Jacques Rancière
Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Pořádají Filosofický ústav AV ČR, Princeton University a Francouzský institut v Praze
Přednáška byla přesunuta z 15. listopadu 2017 na 7. února 2018

Read more...