Phenomenology of Action and Volition
Pořádají Oddělení současné kontinentální filosofie FLŮ AV ČR a Brentano's Descriptive Psychology FWF Project

21. 5. 2018 - 23. 5. 2018
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1