Phénoménologies de la solitude
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

18. 4. 2017 - 19. 4. 2017
AKC, Husova 4a, Praha 1