Průmysl 4.0, Kultura 2.0 a Nová média - realita, trendy, mýty
Výroční zasedání International Network on Cultural Diversity and New Media

 
10. 9. 2018 - 12. 9. 2018
AV ČR, Národní 3, Praha 1, m. 206