Gutschmidt
Holger
Oddělení pro studium novověké racionality Department for the Study of Modern Rationality
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
doc. / Dr. phil.