István
Tituly před / za jménem:Titles before / after name:
/ M.A.