upcoming events

 • 
  21. 10. 2020
  9.00
  přednáška
  on-line na platformě ZOOM

  Paměť české reformace: husitská práce s historickou pamětí

  Pořádá Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR v rámci strategie AV21

 • 
  22. 10. 2020
  18.00
  přednáška
  on-line na platformě ZOOM

  Rhetoric of philosophers III: Rhetoric and philosophy in Cicero – from the Pro Murena to the De finibus IV

  prof. Carlos Lévy

  Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR s podporou MŠMT a OP RDE

 • 
  28. 10. 2020
  29. 10. 2020
  konference
  online, registrace na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Conceptual and Methodological Aspects of Biomedical Research

  Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR. 

News

Just out

  • reflexe-58

   Reflexe 58

   Filosofický časopis Reflexe
  • filosofie-a-ohrozena-zeme

   Filosofie a ohrožená Země

   Vlastimil Hála, Rudolf Kolářský

   Kniha předkládá filosofické rozbory krize životního prostředí. Upozorňuje, že už od šedesátých let minulého století analýzy stavu životního prostředí dosvědčují, že naše civilizace pustoší Zemi způsobem, jaký nemá v dějinách obdoby - ve stoupající míře ohrožuje přírodní systémy, na nichž závisí obyvatelnost Země. Lidstvo se stalo globální geologickou silou. V tomto smyslu je oprávněné označovat současnou geologickou epochu jako antropocén. Publikace se zaměřuje jak na teoretické, tak praktické souvislosti krize životního prostředí, jež se vyostřila v posledních letech zejména v důsledku globální změny klimatu, která může mít katastrofální důsledky.

   Filosofia
  • filosof-erazim-kohak

   Filosof Erazim Kohák

   Jakub Trnka

   Erazim Kohák (1933–2020) patřil k nejvýznamnějším postavám české filosofie druhé poloviny dvacátého století, v letech 1949–1990 žil v nuceném exilu ve Spojených státech amerických. Filosoficky byl nejvíce ovlivněn T. G. Masarykem a Husserlovou fenomenologií. Ve své práci se zabýval celou řadou námětů, od metafilosofie a etiky přes politická a sociální témata až k českým a evropských intelektuálním dějinám. Ve svém pozdějším myšlení kladl velký důraz na ekologickou problematiku. Kniha je systematickým a zároveň čtivým představením jeho filosofie.

   Filosofia
  • acta-comeniana-33

   Acta Comeniana 33

   Lucie Storchová, Vladimír Urbánek (eds.)

   Svazek je koncipován monotematicky: studie spojuje zájem o různé aspekty učenecké komunikace v období 16. a 17. století. G. Almási srovnává tzv. důvěrný styl v humanistické latinské a vernakulární korespondenci. K. Viiding se zaměřuje na rétorické strategie dopisů, které si vyměnili J. Caselius a D. Hilchen. M. Vaculínová analyzuje malý soubor listů psaných C. Crinesiem S. Tengnagelovi. M. Slavíková představuje latinský styl dopisů J. Hübnera adresovaných J. A. Komenskému. Příspěvek L. Storchové se zabývá korespondencí z období, kdy J. A. Komenský rozšiřoval svou korespondenční síť. Článek K. Kriisy se věnuje valencím užívání latiny a vernakulárních jazyků v dílech prvního profesora historie na univerzitě v Dorpatu. Svazek uzavírá studie O. Podavky, která analyzuje korpus textů mezi B. Balbínem a A. Hackenschmidtem.

   V angličtině. Ke studiím jsou připojena česká resumé.

   Filosofia
  • traktaty-a-receptare

   Traktáty a receptáře

   Antonín Novák (ed.)

   Výtvarné techniky středověku, renesance a baroka. Díl první a druhý

   Publikace zpřístupňuje základní prameny k výtvarným technologiím a postupům užívaným pro umělecká díla v minulosti, rozptýlené v málo dostupných, většinou cizojazyčných publikacích. Zahrnuje celkem 36 samostatných textů, které jsou řazeny chronologicky a sahají do období od 8. do počátku 18. století. Kniha je určena širší odborné veřejnosti, i proto jsou jednotlivé recepty v nutných případech doplněny krátkými vysvětlivkami nebo komentáři; za příslušnými odstavci jsou pak umístěny odkazy na recepty a popisy obdobného charakteru.

   Filosofia
  • numismaticky-sbornik-33-c-1

   Numismatický sborník 33 (č. 1)

   Jiří Militký (ed.)

   Numismatický sborník prezentuje výsledky numismatického bádání v českých zemích i v širší střední Evropě. Jeho hlavním úkolem je průběžné zveřejňování nových hromadných i jednotlivých mincovních nálezů a revize nálezů starších, prostor však dostávají rovněž příspěvky zaměřené na souvislosti, v nichž mince vystupují jako důležitý historický pramen.

   Filosofia