upcoming events

News

Stáž je skvělá příležitost zkusit si práci ve vědecké instituci

Přinášíme rozhovor se dvěma studentkami, které v letošním roce absolvují v Centru medievistických studií středoškolskou stáž v rámci programu Otevřená věda. Právě v říjnu probíhá registrace témat stáží na rok 2021 a věříme, že nabídka podpořit talentované středoškolské studenty se zájmem o vědu osloví i další vědecké pracovníky Filosofického ústavu AV ČR. Více informací o stážích na http://www.otevrenaveda.cz.

Přinášíme rozhovor se dvěma studentkami, které v letošním roce absolvují v Centru medievistických studií středoškolskou stáž v rámci programu Otevřená věda. Právě v říjnu probíhá registrace témat stáží na rok 2021 a věříme, že nabídka podpořit talentované středoškolské studenty se zájmem o vědu osloví i další vědecké pracovníky Filosofického ústavu AV ČR. Více informací o stážích na http://www.otevrenaveda.cz.

 

Názory středoškolských studentů na jejich stáž ve Filosofickém ústavu AV ČR v rámci projektu Otevřená věda 2020

studentska staz CMS res

Rozhovor se studentkami Sabinou Millerovou z Gymnázia Českolipská, Praha 9 a Zuzanou Šaldovou z Gymnázia Bohumila Hrabala, Nymburk. Jejich školitekem byl dr. Václav Žůrek z Centra medievistických studií a tématem společnost v době Karla IV.

 

Jak jste se o programu Otevřená věda dozvěděly?

S.M.: O programu jsem se dozvěděla díky Veletrhu vědy.

Z.Š.:  O možnosti stáže jsem se dozvěděla od spolužačky.Co vás nejvíce motivovalo pro to, abyste se ke stáži přihlásily?

S.M.: Nejvíce mě motivoval můj zájem o historii a mé okolí, které mě v tomto podporuje. Vzhledem k tomu, že jsem se zapojila do několika historicky laděných aktivit už předtím, ve chvíli, kdy jsem se dozvěděla o Otevřené vědě, jsem se chtěla přihlásit hlavně proto, že jsem se chtěla něco v tomto oboru přiučit a tím se dál rozvíjet.

Z.Š.: Oslovila mě možnost pracovat na vědeckém pracovišti. Chtěla jsem se dozvědět nové věci, trochu i získat nové kontakty.Podle čeho jste si vybíraly téma stáže?

S.M.: Předtím jsem s kamarádkou psala práci na téma z novodobé historie a přišlo mi, že by bylo dobré nezaměřovat se jen na tuto dobu, ale seznámit se i s jiným obdobím. Ve chvíli, kdy jsem viděla, že je vypsaná stáž na období Karla IV., jsem měla jasno, protože jeho život a doba mě zajímají už od dětství.

Z.Š.: Rozhodovala jsem se podle svých zájmů.


Co se vám na Otevřené vědě nejvíc líbilo?

S.M.: Nejlepší byly historické exkurze na zajímavá místa, ale i to, že jsme se dostali k četbě pramenů, po nichž bychom za normálních okolností nejspíše nesáhli a možná bychom se k nim ani nedostali. Kolektiv naší stáže mi také přijde skvělý a myslím si, že se Zuzkou a Kubou se budeme vídat i po ukončení stáže. Již teď jsme se po vlastní ose vydali za historií na hrad Bezděz. Jsem ráda, že díky Otevřené vědě máme šanci se seznámit jak s lidmi, kteří v ústavech AV pracují, tak s vrstevníky s podobnými zájmy.

Z.Š.:  Nejvíce oceňuji možnost pracovat s odborníky, a to přímo na vědeckém pracovišti.

 

Co byste v rámci stáže uvítaly jinak?

S.M.: Žádné výtky ke stáži nemám. Vše bylo podle mých představ.

Z.Š.:   Trochu mě mrzí, že jsme se nepodívali někam, kam se běžná veřejnost nedostane.


Ovlivnila stáž nějak vaše rozhodnutí pro studium na vysoké škole?

S.M.: Neovlivnila, spíš mě v něm utvrdila. Historii bych se chtěla věnovat i nadále. :)

Z.Š.:  Vlastně ne, již jsem byla rozhodnutá.


Doporučily byste stáž svým vrstevníkům? Pokud ano, proč?

S.M.: Vřele bych stáž vrstevníkům doporučila. Jen se musí připravit na to, že budou hodně číst. Je to skvělá zkušenost dozvědět se spoustu nových věcí a získat nové zkušenosti. V neposlední řadě se tato zkušenost může hodin i u přijímacích zkoušek na vysokou školu.

Z.Š.:  Ano, je to výborná příležitost získat nové zkušenosti a vyzkoušet si něco, k čemu se běžně středoškolský student nedostane.


odpovědi z 6.-8. října 2020

rozhovor pdf

Just out

  • reflexe-58

   Reflexe 58

   Filosofický časopis Reflexe
  • filosofie-a-ohrozena-zeme

   Filosofie a ohrožená Země

   Vlastimil Hála, Rudolf Kolářský

   Kniha předkládá filosofické rozbory krize životního prostředí. Upozorňuje, že už od šedesátých let minulého století analýzy stavu životního prostředí dosvědčují, že naše civilizace pustoší Zemi způsobem, jaký nemá v dějinách obdoby - ve stoupající míře ohrožuje přírodní systémy, na nichž závisí obyvatelnost Země. Lidstvo se stalo globální geologickou silou. V tomto smyslu je oprávněné označovat současnou geologickou epochu jako antropocén. Publikace se zaměřuje jak na teoretické, tak praktické souvislosti krize životního prostředí, jež se vyostřila v posledních letech zejména v důsledku globální změny klimatu, která může mít katastrofální důsledky.

   Filosofia
  • filosof-erazim-kohak

   Filosof Erazim Kohák

   Jakub Trnka

   Erazim Kohák (1933–2020) patřil k nejvýznamnějším postavám české filosofie druhé poloviny dvacátého století, v letech 1949–1990 žil v nuceném exilu ve Spojených státech amerických. Filosoficky byl nejvíce ovlivněn T. G. Masarykem a Husserlovou fenomenologií. Ve své práci se zabýval celou řadou námětů, od metafilosofie a etiky přes politická a sociální témata až k českým a evropských intelektuálním dějinám. Ve svém pozdějším myšlení kladl velký důraz na ekologickou problematiku. Kniha je systematickým a zároveň čtivým představením jeho filosofie.

   Filosofia
  • acta-comeniana-33

   Acta Comeniana 33

   Lucie Storchová, Vladimír Urbánek (eds.)

   Svazek je koncipován monotematicky: studie spojuje zájem o různé aspekty učenecké komunikace v období 16. a 17. století. G. Almási srovnává tzv. důvěrný styl v humanistické latinské a vernakulární korespondenci. K. Viiding se zaměřuje na rétorické strategie dopisů, které si vyměnili J. Caselius a D. Hilchen. M. Vaculínová analyzuje malý soubor listů psaných C. Crinesiem S. Tengnagelovi. M. Slavíková představuje latinský styl dopisů J. Hübnera adresovaných J. A. Komenskému. Příspěvek L. Storchové se zabývá korespondencí z období, kdy J. A. Komenský rozšiřoval svou korespondenční síť. Článek K. Kriisy se věnuje valencím užívání latiny a vernakulárních jazyků v dílech prvního profesora historie na univerzitě v Dorpatu. Svazek uzavírá studie O. Podavky, která analyzuje korpus textů mezi B. Balbínem a A. Hackenschmidtem.

   V angličtině. Ke studiím jsou připojena česká resumé.

   Filosofia
  • traktaty-a-receptare

   Traktáty a receptáře

   Antonín Novák (ed.)

   Výtvarné techniky středověku, renesance a baroka. Díl první a druhý

   Publikace zpřístupňuje základní prameny k výtvarným technologiím a postupům užívaným pro umělecká díla v minulosti, rozptýlené v málo dostupných, většinou cizojazyčných publikacích. Zahrnuje celkem 36 samostatných textů, které jsou řazeny chronologicky a sahají do období od 8. do počátku 18. století. Kniha je určena širší odborné veřejnosti, i proto jsou jednotlivé recepty v nutných případech doplněny krátkými vysvětlivkami nebo komentáři; za příslušnými odstavci jsou pak umístěny odkazy na recepty a popisy obdobného charakteru.

   Filosofia
  • numismaticky-sbornik-33-c-1

   Numismatický sborník 33 (č. 1)

   Jiří Militký (ed.)

   Numismatický sborník prezentuje výsledky numismatického bádání v českých zemích i v širší střední Evropě. Jeho hlavním úkolem je průběžné zveřejňování nových hromadných i jednotlivých mincovních nálezů a revize nálezů starších, prostor však dostávají rovněž příspěvky zaměřené na souvislosti, v nichž mince vystupují jako důležitý historický pramen.

   Filosofia