News

 • Locating and Timing Matters: Significance and Agency of STS in Emerging Worlds

  29. 11. 2020

  Have you held an international conference in uncertain Covid times? Have you challenged a sequence of decisions whether to move it online or cancel it? Then you had to quickly re-order all the organizational ordering and to give a hard thought how to “translate normal physical conference“ into a virtual meeting of hundreds of people…?! Share experiences of your colleagues in a reflection written by Filip Vostal who talks about the preparations of this years´ conference entitled “Locating and Timing Matters: Significance and Agency of STS in Emerging Worlds.”

 • Contradictions included in Scopus

  24. 11. 2020

  CONTRADICTIONS, billingual journal dedicated to professional research and discussions about history and presence of critical social thought in Central and Eastern Europe was included in Scopus, the largest index database of reviewed literature. The Scopus brings a complex overview of world´s research outcomes in science, technology, medicine, social sciences and humanities.

 • Petr Pavlas on the list of 2020 Josef Hlávka Award laureates

  18. 11. 2020

  The Hlávka Foundation published today the list of 2020 Josef Hlávka Award laureates. It is our pleasure to announce that one of the five awarded young talented scholars from the Czech Academy of Sciences is Dr Petr Pavlas from the Department of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History. Congratulations!

 • The Whole World Reads Comenius

  10. 11. 2020

  Continuous online reading from the works of John Amos Comenius called “Reading Comenius Universally”, which starts on Saturday night, is an original way of commemorating 350 years since this thinker’s death. Academics and enthusiasts promised to support this 24-hour initiative by their reading. Passages from Comenius’s philosophical and educational treatises but also personal correspondence will be read in 17 languages, thus accentuating this thinker’s world-wide renown.

  A full-day marathon will launch on 14 November at midnight CET in Prague. Each fifteen minutes, the relay will be taken over by the next reader. Participating readers come from the Czech Republic, Germany, United Kingdom, Poland, Hungary, the Netherlands, United States, Japan, Colombia, Russia, Israel, and a number of other countries. Most are representatives of universities, academic institutions, museums, but the group also includes for instance students and teachers from five continents. Just in the Czech Republic, there are readers from Brno, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Uherský Brod, and Přerov.

  Seventeen languages, included Kashubian
  ‘For the introduction, we selected a fragment from the Panegersia, or Universal Awakening, in which Comenius turns to citizens of the whole world,’ explains Comenius scholar Vladimír Urbánek of the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences, who organises this marathon together with his colleagues from the Department for Comenius Studies and Intellectual History of Early Modern Era. Alongside Czech and Latin, two languages which Comenius spoke and wrote in, his texts will also be read in German, English, Russian, Japanese, but even Esperanto, Kashubian, and other languages. Texts were selected from well-known philosophical and educational treatises such as Labyrinth of the World and Paradise of the Heart, Didactica Magna, The School of Infancy, from his textbook Orbis Sensualium Pictus or his pansophic works related to the idea of universal reform, such as Via Lucis and the General Consultation on the Improvement of Human Affairs.

  This virtual journey of Comenius’s thoughts through the world will end at midnight CET of 15 November again in Prague. The event will be streamed throughout. Listeners can enjoy it live at Comenius online Youtube channel Comenius.

  Time schedule: https://bit.ly/Time_schedule

  John Amos Comenius (1592–1670) won world-wide renown with his pioneering works on didactic methods and education, which won him the epithet ‘Teacher of nations’. Still valued are also his writings on philosophy and theology.

  mapa2

 • Týden vědy a virtuální prohlídka FLÚ

  2. 11. 2020

  Týden vědy a techniky, festival, který každoročně připravujeme ve spolupráci s Akademií věd ČR, pojímáme současně jako týden otevřených dveří. Na prohlídku Filosofického ústavu zveme tentokrát alespoň virtuálně. Záběry vznikly během letošní akce Open House Praha.

Přednáška Vladimíra Urbánka v Muzeu města Ústí nad Labem

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na přednášku Vladimíra Urbánka (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR) Jan Amos Komenský – myslitel v síti učené korespondence, která se koná 18. září 2019 od 17.00 v Muzeu města Ústí nad Labem. Více inforamcí ZDE.

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na přednášku Vladimíra Urbánka (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR) Jan Amos Komenský – myslitel v síti učené korespondence, která se koná 18. září 2019 od 17.00 v Muzeu města Ústí nad Labem. Více inforamcí ZDE.

Just out

  • revolutions-for-the-future-may-68-and-the-prague-spring

   Revolutions for the Future: May ’68 and the Prague Spring

   edited by Jana Ndiaye Berankova, Michael Hauser, and Nick Nesbitt
  • vytesnena-evropa

   Vytěsněná Evropa?

   Petr Hlaváček, Michael Romancov (eds.)

   Vytěsněná Evropa? Kontexty a perspektivy evorpské "východní otázky"
   Cílem knihy Vytěsněná Evropa je pomoci čtenářům pochopit, co se děje v té části našeho kontinentu, která sice geograficky leží v Evropě, ale po rozpadu sovětsko-ruského impéria geopoliticky uvázla kdesi mezi Západem a Východem. Tři desetiletí po pádu komunismu a konci sovětsko-ruské hegemonie je onen region, zahrnující některé postsovětské republiky a část bývalé Jugoslávie, jakousi "vytěsněnou Evropou". Evropské, či dokonce prozápadní aspirace těchto zemí jsou zřetelné, ovšem Evropská unie, USA a NATO na ně reagují s opatrností, zejména kvůli rostoucí asertivitě východních velmocí. Nad pomyslnou mapou "vytěsněné Evropy" hledal autorský tým odpovědi na řadu aktuálních otázek. Kam míří Ukrajina, Bělorusko a Moldavsko? Jaká je budoucnost Arménie, Gruzie a Ázerbájdžánu? Jaký vývoj můžeme očekávat v zemích západního Balkánu, tj. v Albánii, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Kosovu, Severní Makedonii a Srbsku? Jakou úlohu zde mohou hrát Rusko, Čína, Turecko či Írán? Proč i země visegrádské čtyřky váhají nad svým eurounijním a západním ukotvením? A je řešením evropské "východní otázky" posílení geopolitické jednoty Západu?

   Academia
  • justus-et-bonus

   Justus et bonus

   Ondřej Podavka (ed.)

   Křesťanská kultura a vzdělanost v českých zemích od středověku po Komenského. Ad honorem Jiří Beneš

   Kniha je gratulačním sborníkem sestaveným u příležitosti sedmdesátých narozenin významného novolatinisty a komeniologa Jiřího Beneše. Uvozuje ji dvojice laudatio z pera Stanislava Sousedíka, resp. Pavla Spunara, po nichž následuje kompletní jubilantova bibliografie. Následuje soubor celkem šestnácti dosud nepublikovaných studií od badatelů působících na poli klasické filologie, medievistiky, neolatinistiky, komeniologie, kunsthistorie a dalších oborů. Příspěvky jsou věnovány rozličným tématům od proměn vnímání soch přes středověkou vědu a literaturu, historické záznamy o počasí, raně novověkou poesii a další témata až po osobnost Jana Amose Komenského, především jako biblisty a filosofa; tři příspěvky obsahují rovněž ediční či překladovou část. Závěrečná studie je věnována humoristické reflexi gymnaziální výuky latiny. Sborník uzavírá gratulační listina.

   Filosofia
  • jubilate-et-bibite

   Jubilate et bibite

   Daniela Čadková, Jakub Čechvala, Eliška Poláčková, Alena Sarkissian a kol.

   Studie k antice a její recepci v evropské kultuře. Ad honorem Jan Bažant

   Publikace v rozsahu třinácti studií se zabývá interdisciplinárním výzkumem recepce antiky v evropské kultuře s cílem postihnout co nejvíce aspektů recepce antické kultury od nejstarších dob přes středověkou a renesanční kulturu až po současnost. Autoři jednotlivých kapitol se je snažili pojmout způsobem, který je „medúzovsky“ zneklidňující v tom smyslu, že překračuje dosavadní pohledy na určitá konkrétní témata, přitahuje pozornost k dosud nezpracovaným tématům nebo jiným způsobem útočí na badatelské jistoty. Publikace je věnována životnímu jubileu prof. Bažanta, který uvedl jako jeden z prvních disciplínu recepčních studií do prostředí českého výzkumu antiky.

   Filosofia
  • alternativa

   Alternativa

   Rudolf Bahro

   Ke kritice reálného socialismu

   Rudolf Bahro (1935–1997) byl jedním z nejvýznamnějších marxistických kritiků společenského zřízení Sovětského svazu a jeho satelitů. Knihu Alternativa (1. vydání 1977) napsal jako řadový občan východního Německa na základě zážitku z potlačení pražského jara. Po jejím vydání v SRN byl východoněmeckým soudem odsouzen na sedm let vězení s formálním odůvodněním, že v knize vyzrazuje utajované skutečnosti. V říjnu 1979 byl amnestován a vystěhoval se do SRN. Stal se zde jedním ze zakladatelů strany Zelených. Bahro obecně na sovětských režimech kritizoval orientaci na ekonomický růst a koncentraci politické moci v rukou aparátů. Jako alternativu navrhoval zavedení přímé demokracie, ekologickou udržitelnost a radikální společenskou rovnost. Podle východoněmecké Stasi šlo o „vysoce rafinovanou a nebezpečnou antikomunistickou propagandu“, její liberální kritici ji zase pokládali za „nebezpečně nepřiměřenou utopii“. Herbert Marcuse knihu označil za nejdůležitější marxistickou práci posledních desetiletí.

   Filosofia
  • reflexe-58

   Reflexe 58

   Filosofický časopis Reflexe
  • filosofie-a-ohrozena-zeme

   Filosofie a ohrožená Země

   Vlastimil Hála, Rudolf Kolářský

   Kniha předkládá filosofické rozbory krize životního prostředí. Upozorňuje, že už od šedesátých let minulého století analýzy stavu životního prostředí dosvědčují, že naše civilizace pustoší Zemi způsobem, jaký nemá v dějinách obdoby - ve stoupající míře ohrožuje přírodní systémy, na nichž závisí obyvatelnost Země. Lidstvo se stalo globální geologickou silou. V tomto smyslu je oprávněné označovat současnou geologickou epochu jako antropocén. Publikace se zaměřuje jak na teoretické, tak praktické souvislosti krize životního prostředí, jež se vyostřila v posledních letech zejména v důsledku globální změny klimatu, která může mít katastrofální důsledky.

   Filosofia