Centre for Biblical Studies

Director

Jan Roskovec, Th.D.

Deputy Director

Mgr. Jan A. Dus, Th.D.

staff

Vladimíra Dubinová
Mgr. Jan A. Dus, Th.D.
Jaroslav Kysilko
doc. ThDr. Martin Prudký
Jan Roskovec, Th.D.
Eva Semecká

Centrum biblických studií (CBS) vzniklo 1. 1. 1999 v Praze jako odborné pracoviště biblistiky. Jeho úkolem je podporovat a koordinovat práci biblistů v České republice, ať již působí na univerzitních fakultách, zvláště teologických a filosofických, nebo v různých ústavech České akademie věd. Zakládajícími institucemi jsou pražský Ústav pro klasická studia (nyní Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu) AV ČR a Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy.