XXVI. Letní škola klasických studií. Res publica: Od Platóna k dnešku
Pořádá Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR

29. 6. 2018 - 2. 7. 2018
Hospitál Kuks