Who is afraid of inadvertently created fictional characters?
Zsófia Zvolenszky (Slovak Academy of Sciences, Bratislava; Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

3. 5. 2017
15.00
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost