Archiv aktualit

Přístupy k etice III.

pristupy-k-etice-iii

Přístupy k etice III.

Jakub Jirsa et al.

Jakou podobu má mít dobré jednání v současném světě? Na jakých základech a jakým způsobem se má budovat etika? Dvacáté století zaznamenalo nejen další rozvoj utilitarismu a Kantem inspirovaných etických teorií, ale zároveň v něm došlo k renesanci etiky ctností a několika zásadním pokusům o nové promyšlení přístupu k etickým tématům a k etické teorii samé. Cílem této knihy je představit odpovědi na výše zmíněné otázky s vědomím plurality etických přístupů, která je pro dvacáté století příznačná. Třetí, závěrečný svazek projektu Přístupy k etice se zaměřuje na hlavní směry a postavy etiky a morální filosofie dvacátého a počátku jednadvacátého století.

 

Filosofia

Filosofický časopis

filosoficky-casopis-1-2017

Filosofický časopis

1/2017
Filosofický ústav AV ČR

Numismatický sborník 29/2 (2015)

numismaticky-sbornik-29-2-2015

Numismatický sborník 29/2 (2015)

Jiří Militký (ed.)

Úvodní studie hodnotí dva mincovní nálezy z konce 10. století na Prostějovsku, ve druhém pokračování se vrací k problematice hledání mincí pomocí detektorů kovů a na příkladu depotu feniků z Jindřichohradecka rozvíjí poznání o podobě oběživa v první polovině 14. století v jižních Čechách.

Následující rubrika o domácích nálezech zmiňuje nález římských mincí z Kutnohorska a jižních Čech, hrobový nález vzácného denáru Boleslava III. ve Starém Plzenci, stejně jako vzácný denár Přemysla Otakara I. z Kolínska a přináší nové poznámky ke starším nálezům mincí z Vysokého Újezdu nad Dědinou v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Filosofia

Numismatický sborník 29/1 (2015)

numismaticky-sbornik-29-1-2015

Numismatický sborník 29/1 (2015)

Jiří Militký (ed.)

V prvním svazku sborníku se čtenáři dočtou o českých denárech vyražených do mincovní reformy Břetislava I. ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni, jakou podobu měly bitevní a smuteční medaile dvou jáchymovských řezačů razidel nebo o hromadném depotu mincí z Úpice na Turnovsku.

Zařazeny jsou rovněž příspěvky o nově nalezených mincích na území republiky. Jedná se o moravské denáry z 11. a 12. století na Brněnsku či denár Přemysla Otakara I. z Duchcovska. Dále o pražské groše Václava II. z Jičínska a Nymburska, nebo o pražské groše Jana Lucemburského z Chrudimska. Zajímavostí jsou pak nálezy stříbrné osmanské mince a benátské ražby z Bělé pod Bezdězem či nález osmanské a tří čínských mincí z Náchodska.

Zahraniční nálezy zastupuje pražský groš Jana Lucemburského objevený v polském Rabsztyně.

V závěrečné diskusi se autoři příspěvků zabývají vývojem vnímání nálezu pokladu v historii českého právního řádu a popisují, jakým způsobem je evidován nalezený materiál ve Velké Británii.

 

Filosofia

Numismatický sborník 28/2 (2014)

numismaticky-sbornik-28-2-2014

Numismatický sborník 28/2 (2014)

Jiří Militký (ed.)

V úvodních studiích zjistíme, jaký vliv mají nalezené laténské a římské mince ze Zohora na výzkum osídlení západního Slovenska. Dozvíme se o dvou nálezech raně středověkých mincí a pražských grošů v Dolním Rakousku, anebo o depotu pražských grošů v Malíně na Kutnohorsku.

Z českého prostředí sborník mimo jiné informuje o nálezech při archeologickém výzkumu v pražské Klimentské ulici, o nalezeném zlomku denáru Konráda Oty na Mělnicku, o historickém depotu velkých brakteátů na Královéhradecku, o nalezeném neobvyklém brakteátu z hradu Cvilín na Bruntálsku, anebo o mincích ze zaniklého vodního mlýna na Litoměřicku.

Sborník uzavírá příspěvek s dodatky k soupisu zahraničních nálezů nejstarších českých a moravských mincí.

Texty v češtině, slovenštině a němčině.

Filosofia

Ediční oddělení OIKOYMENH

OIKOYMENH (Oikúmené), spolek pro vydávání filosofické a theologické literatury, je jediným českým nakladatelstvím přímo navazujícím na samizdatovou ediční činnost v letech „normalizace". Založena v 70. letech Ladislavem Hejdánkem vstoupila Oikúmené po roce 1989 do svobodného kulturního prostoru – nejprve jako součást Institutu pro středoevropskou kulturu a politiku, později jako samostatné občanské sdružení (dnes jako „zapsaný spolek") – s programem vydávat klasická filosofická a theologická díla i významné práce z oblasti společenských věd a přispět tak k obnově duchovního života u nás. Nakladatelství si záhy získalo okruh věrných odběratelů a čtenářů a postupem času se stalo jedním z nejvýznamnějších nakladatelství filosofické a theologické literatury u nás. V roce 2007 získalo cenu Magnesia litera za rozsáhlý projekt vydávání mnohosvazkových dějin filosofie.

Činnost nakladatelství, odborně garantovaná ediční radou složenou z předních odborníků v příslušné oblasti, se při výběru titulů neřídí komerční strategií, je zásadně nezisková, a je proto fakticky službou české veřejnosti. Knihovnu klasických děl z produkce nakladatelství čítající dnes více než 500 svazků lze bez nadsázky považovat za veřejný statek.

Úspěch publikační činnosti Oikúmené závisel po dlouhá léta na organizačních schopnostech a osobním nasazení Aleše Havlíčka. Po jeho náhlém úmrtí v červenci roku 2015 bylo nutno hledat jiné možnosti, jak přes zhoršující se situaci na knižním trhu v nakladatelské činnosti pokračovat.

Proto bylo vytvořeno nové ediční oddělení Oikúmené při Filosofickém ústavu AV ČR, které chce navázat na dosavadní zkušenosti spolku a pokračovat ve vydávání knih v rámci dosavadních edičních řad Oikúmené. Nové ediční oddělení je organizačně ustaveno jako součást Archivu Jana Patočky při Centru pro teoretická studia, společném pracovišti Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze a s nadále existujícím samostatným spolkem sdílí společnou ediční radu jmenovanou na návrh spolku ředitelem FLÚ.

Oddělení zahájilo svou činnost na začátku roku 2017, v roce 40. výročí úmrtí filosofa Jana Patočky a vyhlášení Charty 77. Symbolickým edičním počinem je první kniha tohoto nového oddělení, faksimile strojopisného samizdatového svazku obsahujícího Patočkovy texty k Chartě 77, zprávy o Patočkově pohřbu a několik zásadních nekrologů.

Prvním předsedou ediční rady byl jmenován Ivan Chvatík, jejími členy pak (podle abecedy) Jiří Chotaš, Jakub Jinek, Filip Karfík, Lenka Karfíková, Petr Kitzler, Pavel Kouba, Jan Kuneš, Milan Lyčka, Václav Němec, Miroslav Šedina a Jakub S. Trojan. Zaměstnanci edičního oddělení na částečný úvazek jsou vedoucí Jakub Jinek, distributorka Marie Havlíčková a technický redaktor Vladimír Nedvídek.

Kontakty:

Ing. Ivan Chvatík, dr. h. c. – ředitel Archivu Jana Patočky
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
tel.: +420 221 183 531

Mgr. Jakub Jinek, Dr. Phil. – vedoucí edičního oddělení Oikúmené
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 221 183 335

Ing. Marie Havlíčková – redakce a distribuce
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 221 183 335

Mgr. Vladimír Nedvídek – technická redakce
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 221 183 335

Web nakladatelství OIKOYMENH

 

Reflective Equilibrium and the Principles of Logical Analysis

reflective-equilibrium-and-the-principles-of-logical-analysis

Reflective Equilibrium and the Principles of Logical Analysis

Jaroslav Peregrin, Vladimír Svoboda

This book offers a comprehensive account of logic that addresses fundamental issues concerning the nature and foundations of the discipline. The authors claim that these foundations can not only be established without the need for strong metaphysical assumptions, but also without hypostasizing logical forms as specific entities. They present a systematic argument that the primary subject matter of logic is our linguistic interaction rather than our private reasoning and it is thus misleading to see logic as revealing "the laws of thought". In this sense, fundamental logical laws are implicit to our "language games" and are thus more similar to social norms than to the laws of nature. Peregrin and Svoboda also show that logical theories, despite the fact that they rely on rules implicit to our actual linguistic practice, firm up these rules and make them explicit. By carefully scrutinizing the project of logical analysis, the authors demonstrate that logical rules can be best seen as products of the so called reflective equilibrium. They suggest that we can profit from viewing languages as "inferential landscapes" and logicians as "geographers" who map them and try to pave safe routes through them. This book is an essential resource for scholars and researchers engaged with the foundations of logical theories and the philosophy of language.

Routledge

Explorations in Late Scholasticism

explorations-in-late-scholasticism

Explorations in Late Scholasticism

Petr Dvořák, Tomáš Machula (eds.)

Mimořádné číslo FČ Explorations in Late Scholasticism sestává z devíti odborných studií, které se zaměřují na různá témata tzv. druhé scholastiky. Dříve nedoceněný proud filozofického a teologického myšlení šestnáctého a sedmnáctého století je v současné době předmětem intenzivního badatelského zájmu. Ukazuje se, že jeho studium pomáhá lépe porozumět známým raně novověkým autorům jako byli Descartes, Leibniz a další. Kromě toho představuje důmyslné rozpracování řady myšlenkových námětů starší středověké scholastiky. V neposlední řadě druhoscholastická řešení filozofických problémů inspirují i ryze současné diskuse v rámci analytické filozofie. Autoři, přední domácí i zahraniční badatelé v dané oblasti, představují zajímavá témata z oblasti etiky, filozofické antropologie, teorie poznání i metafyziky. Pokračují tak v úsilí profesora Stanislava Sousedíka, jemuž je u příležitosti životního jubilea kniha věnována.

Filosofia

Depot mincí a zlomkového stříbra z konce 10. století

depot-minci-a-zlomkoveho-stribra-z-konce-10-stoleti-nalezeny-v-kojetine-popuvkach

Depot mincí a zlomkového stříbra z konce 10. století

Vlastimil Novák et al.

Depot zlomkového stříbra z Kojetína-Popůvek obsahuje 150 zlomků islámských mincí a jeden celý dirham, 54 celých západoevropských denárů a 77 jejich zlomků, 2 celé a 16 zlomků stříbrných šperků. Publikace přináší detailní katalog nálezu, včetně analýz kovu. Textová část z pohledu jednotlivých autorů depot vřazuje do středoevropského kontextu a sleduje vazby na raně středověký dálkový obchod se stříbrem.

Filosofia

Fenomén františkánství v interakci s "jinakostí"

fenomen-frantiskanstvi-v-interakci-s-jinakosti

Fenomén františkánství v interakci s "jinakostí"

Petr Hlaváček, Vladimír Liščák, Ctirad V. Pospíšil et al.

Vědomé a odvážné geopolitické, náboženské, intelektuální, ba i válečné stýkání se a potýkání s jinakostí představuje základní komponentu evropské a obecně západní identity. Právě v těchto časech Evropané a Zápaďané, tváří v tvář dynamickým procesům v globalizujícím se světě, ohledávají své tradice, někdy s obavami či povrchně, jindy kriticky a s entuziasmem. Zvláštní kapitolu v dějinách evropských kontaktů s alteritou, tj. se státními či náboženskými entitami v Africe, Asii a Americe, reprezentuje fenomén františkánství se svým obrovským intelektuálním dědictvím. Právě proto vznikla i tato kolektivní monografie, jejímž cílem je některé tyto specifické projevy františkánské (křesťanské, evropské, západní) existence připomenout a inovativně poodkrýt.

Filosofia