Nadcházející akce

23. 11.
24. 11. 2017
Konference

Caring Democracy: Current Topics in the Political Theory of Care

Karolinum (Malá aula), Ovocný trh 3, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

24. 11. 2017
16.30
Kolokvium

Pneuma a věštění v Synesiově spisu O snech

Filip Horáček
Mgr. Filip Horáček (CMTF UP, FHS UK)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

24. 11. 2017
9.00
Workshop

Dire "Je". Autour de la subjectivité linguistique

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

27. 11.
29. 11. 2017
Workshop

Bolzano in Prague 2017

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

200th Anniversary of some Mathematical Achievements of Bernard Bolzano

Read more...

30. 11. 2017
10.00
Seminář

Vážně o nevážném: sociální změna a sport

Dino Numerato
Dino Numerato
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

Read more...

7. 12. 2017
10.00
Seminář

Big Data a umělá inteligence

Jan Romportl
Jan Romportl, Mezioborové aktivity NTC ZČU, Katedra kybernetiky FAV ZČU
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

Read more...

12. 12.
13. 12. 2017
Konference

Hans Jonas: dílo a osobnost

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Filosofický ústav AV ČR a Filozofická fakulta PU v Prešově

Read more...

4. 1. 2018
10.00
Seminář

Interakce půdy, půdních organismů a vegetace jako hnací síla primární sukcese

Jan Frouz
Jan Frouz (Centrum pro otázky životního prostředí)
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

Read more...

4. 1. 2018
10.00
Seminář

Interakce půdy půdních organismů a vegetace jako hnací síla primární sukcese

Jan Frouz
Jan Frouz, Centrum pro otázky životního prostředí
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

Read more...