Nadcházející akce

23. 10. 2017
14.00
Workshop

The Far Reaches: Phenomenology, Ethics, and Social Renewal in Central Europe

Michael Gubser
Michael Gubser (James Madison University, Harrisonburg, VA)
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie a Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

23. 10. 2017
Konference

Komunikace o náboženství a sekularismu ve veřejné sféře

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

V rámci Strategie AV 21 pořádají Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globální studií FLÚ AV ČR
Příspěvky a diskuse při příležitosti vydání nové knihy Náboženství a sekularita. Zápas o veřejný prostor, Ondřej Štěch (ed.), Filosofia 2017

Read more...

24. 10. 2017
13.00
Kolokvium

Jak a proč napodobovat nenapodobitelné: Kratylos 422a-427d

Ondřej Černý
Ondřej Černý, BA (University College, Oxford)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost CMS

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

26. 10. 2017
14.00
Seminář

Antické teorie predikace

Matyáš Havrda, Ansten Klev
Matyáš Havrda, Ansten Klev
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádají Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a Oddělení logiky FLÚ AV ČR

Read more...

26. 10.
28. 10. 2017
Workshop

Prague Workshop on Group Attitudes

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení logiky

Read more...

26. 10. 2017
10.00
Seminář

Oheň v lese: skrytý faktor dynamiky středoevropských ekosystémů

Přemysl Bobek
Přemysl Bobek, Botanický ústav AV ČR
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

Read more...

30. 10. 2017
10.30
Přednáška

Scholastic contributions to the rise of modern probability in the seventeenth-century

Rudolf Schuessler
Rudolf Schuessler (University of Bayreuth)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

Read more...

30. 10. 2017
14.00
Přednáška

From Bacteria to Bach and Back

Daniel Dennett
Daniel Dennett
Velký sál Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1, Praha 2

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR. Vzhledem k očekávanému velkému zájmu o přednášku je nutno se předem registrovat na www.flu.cas.cz/dennett2  

Read more...

1. 11.
2. 11. 2017
Konference

Towards a Phenomenology of Social Change

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

2. 11. 2017
10.00
Seminář

Život po pravdě (řečeno)

Andrew Lass
Andrew Lass, Mount Holyoke College
AKC, Husova 4a, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

Read more...