Nadcházející akce

28. 3. 2017
9.00
Kolokvium

Patočkovo myšlení a dnešní svět

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie Filosofického ústavu AV ČR a Archiv Jana Patočky

Read more...

30. 3. 2017
10.00
Seminář

Počátky zemědělství

Jaromír Beneš
Jaromír Beneš, Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie, JČU
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

Read more...

10. 4.
11. 4. 2017
Konference

Marc Richir: thèmes ouvertes

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

12. 4. 2017
18.30
Přednáška

Překonávání "totality"

Vitali Repin
doc. Vitali Repin, Ph.D., Beloruská státní univerzita v Minsku
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Collegium Europaeum

Read more...

12. 4.
13. 4. 2017
Konference

Idee der Lebenswelt in der Philosophie Edmund Husserls

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

13. 4. 2017
15.00
Přednáška

Problém vědecké racionality

Vladimír Havlík
PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
AKC, Husova, Praha 1

Cyklus Trattenbach-Jilská

Read more...

18. 4.
19. 4. 2017
Konference

Phénoménologies de la solitude

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

20. 4.
21. 4. 2017
Konference

Fiction et témoignage

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

20. 4.
22. 4. 2017
Workshop

Liber logicus’ (‘Stromata VIII’) by Clement of Alexandria

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

Read more...

24. 4.
26. 4. 2017
Kolokvium

The Power of Analysis and the Impossibility of Understanding: Lessons from Kafka

Filosofický ústav, Jilská 1, Praha 1

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Read more...