Nadcházející akce

25. 5. 2017
16.00
Konference

Svoboda vůle, právní a morální odpovědnost

CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Pořádají ÚSP AV ČR, FLÚ AV ČR a CERGE-EI v rámci Strategie AV 21

Read more...

25. 5. 2017
10.00
Seminář

Kdo jsme, odkud přicházíme a kam jdeme?

Vladimír Beneš
Vladimír Beneš
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

Read more...

27. 5.
31. 5. 2017

Brentano and his School

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

1. 6. 2017
10.00
Seminář

M. Koperník, O obězích nebeských sfér

Vojtěch Hladký
Vojtěch Hladký (Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK)
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

Read more...

2. 6. 2017
13.00
Kolokvium

Ke vzniku matematiky ve starověkém Řecku

Ladislav Kvasz
prof. Ladislav Kvasz (FLÚ AV, PedF UK)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Cyklus kolokvií k antické filosofii „work in progress"
Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

8. 6. 2017
15.00
Přednáška

Horror dogmatis (K. R. Popper)

Zuzana Parusniková
PhDr. Zuzana Parusniková, CSc.
AKC, Husova, Praha 1

Cyklus Trattenbach-Jilská

Read more...

12. 6.
13. 6. 2017
Workshop

A Key to the Soul

AKC, Husova 4a, Praha 1

Workshop pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR a Pražské centrum židovských studií FF UK

Read more...

19. 6.
23. 6. 2017
Konference

LOGICA 2017

Hejnice

31th in the series of annual international symposia devoted to logic, to be held at Hejnice, 19-23 June 2017.

Read more...

22. 6.
25. 6. 2017
Konference

How does Performance Philosophy Act? Ethos, Ethics, Ethnography

Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

24. 6.
28. 6. 2017
Konference

Phenomenology and Ecology

Konferenční centrum AV ČR Liblice

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...