Nadcházející akce

25. 9. 2017
15.00
Přednáška

Evolutionary Argument against Theism

Konrad Talmont-Kaminski
Konrad Talmont-Kaminski (University of Bialystok)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

26. 9. 2017
18.30
Představení knihy

Žiji se svou minulostí / Mit meiner Vergangenheit lebe ich

Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 32, Praha 1

Představení knihy, četba ukázek a diskuse: pořádají nakladatelství OIKOYMENH, Goethe-Institut a Česko-německý fond budoucnosti

Read more...

26. 9. 2017
16.30
Představení knihy

Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu

AKC, Husova 4a, Praha 1

Představení knihy pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR a nakladatelství Filosofia

Read more...

9. 10.
10. 10. 2017
Kolokvium

Fiction, its Instruments, its Creatures and their Friends

AKC, Husova 4a, Praha 1

Kolokvium pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

12. 10. 2017
Seminář

Antické teorie predikace

Matyáš Havrda, Ansten Klev
Matyáš Havrda, Ansten Klev
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádají Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a Oddělení logiky FLÚ AV ČR

Read more...

12. 10.
14. 10. 2017
Konference

Vzorové drama raného novověku

Filosofický ústav, Jilská 1, Praha 1

Pořádá Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR

Read more...

16. 10.
17. 10. 2017
Workshop

The nature of the normative - ontology, semantics, logic

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Organized by the Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences

Read more...

16. 10.
18. 10. 2017
Konference

Rétorika a žánry učenecké komunikace v raném novověku

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Read more...

19. 10.
21. 10. 2017
Konference

Galen's epistemology

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR a Ústav filosofie a religionistiky FF UK.

Read more...

1. 11.
2. 11. 2017
Konference

Towards a Phenomenology of Social Change

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...