Minulé akce

24. 11. 2017
9.00
Workshop

Dire "Je". Autour de la subjectivité linguistique

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

23. 11. 2017
10.00
Seminář

Ryba v nás

Robert Černý
Robert Černý
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

Read more...

23. 11. 2017
16.00
Přednáška

The optimality of meta-induction and the no-free-lunch theorem

Gerhard Schurz
Gerhard Schurz (Universität Düsseldorf)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, studovna CMS

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

Read more...

23. 11.
24. 11. 2017
Konference

Caring Democracy: Current Topics in the Political Theory of Care

Karolinum (Malá aula), Ovocný trh 3, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

20. 11. 2017
Konference

Bůh a božství v německém filosofickém myšlení

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Filosofický ústav AV ČR a Fakulta humanitních studií UK

Read more...

17. 11. 2017
16.00
Přednáška

Punks v. Zombies: Evald Ilyenkov and the Battle for Soviet Philosophy

David Bakhurst
prof. David Bakhurst (Queen‘s University at Kingston)
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie v rámci programu Strategie AV21

Read more...

16. 11. 2017
10.00
Seminář

Lokální domy v síti globálních toků

Radan Haluzík
Radan Haluzík
CTS, Husova 4, Praha 1

Čtvrteční seminář CTS

Read more...

15. 11. 2017
14.00
Přednáška

Česká literatura pozdního humanismu

Jan Malura
prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D., FF OU
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Read more...

14. 11.
15. 11. 2017
Konference

Udržitelný rozvoj, udržitelné lidství?

Informační centrum OSN, Železná 24 a AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Centrum globálních studií FLÚ AV ČR, Oddělení Sociologie politiky SOÚ AV ČR a Informační centrum OSN v ČR

Read more...

14. 11.
15. 11. 2017
Konference

1968–1989: Paris – Prague

Francouzský institut v  Praze, Štěpánská 35, Praha 1

Keynote speakers: Jacques Rancière, James Krapfl
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR


Read more...