Minulé akce

16. 10.
17. 10. 2017
Konference

The Nature of the Normative – Ontology, Semantics, Logic

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

Read more...

12. 10. 2017
15.00
Přednáška

No Kind of Reason is the Wrong Kind of Reason

Miriam McCormick
Miriam McCormick, University of Richmond
CTS, Husova 4, Praha 1, zasedací místnost

Read more...

12. 10. 2017
Seminář

Antické teorie predikace

Matyáš Havrda, Ansten Klev
Matyáš Havrda, Ansten Klev
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádají Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení a Oddělení logiky FLÚ AV ČR

Read more...

12. 10.
14. 10. 2017
Konference

Vzorové drama raného novověku

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Mezinárodní mezioborová konference u příležitosti 300. výrocí úmrtí jezuitského dramatika Karla Kolčavy
Pořádají Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, HIÚ AV ČR, ÚČL AV ČR a FF UK

Read more...

11. 10.
13. 10. 2017
Konference

Spory o rozum ve věku rozumu

FLÚ AV ČR, Jilská 1 – AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR a Univerzita Hradec Králové

Read more...

9. 10.
10. 10. 2017
Kolokvium

Fiction, its Instruments, its Creatures and their Friends

AKC, Husova 4a, Praha 1

Workshop on Stacie Friend's account of fiction and fictional discourse
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

5. 10. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ

Filosofická kavárna: O konceptu vědění a jeho přenosech – obohacení, nebo ohrožení?

Milan Žonca, Pavlína Cermanová, Dita Válová
Milan Žonca, Pavlína Cermanová, Dita Válová
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

Read more...

26. 9. 2017
18.30
Představení knihy

Žiji se svou minulostí / Mit meiner Vergangenheit lebe ich

Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 32, Praha 1

Představení knihy, četba ukázek a diskuse: pořádají nakladatelství OIKOYMENH, Goethe-Institut a Česko-německý fond budoucnosti

Read more...

26. 9. 2017
16.30
Představení knihy

Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu

AKC, Husova 4a, Praha 1

Představení knihy pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR a nakladatelství Filosofia

Read more...

14. 9.
15. 9. 2017
Konference

Marius Victorinus

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

Read more...