underlineallarticles

projekty

Relevance subjektivity. Otázky fenomenologického přístupu k tématům humanitních věd

Řešitel:Investigator:doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

ResInfra@DR

Řešitel:Investigator:Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty
Program:Programme:Danube Transnational Programme 2017–2019
Trvání:Duration:2017–2019

Soudy a souzení v rakouské filosofii

Řešitel:Investigator:Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Trvání:Duration:2019–2021

The Origins of the Vernacular Mode

Řešitel:Investigator:Pavlína Rychterová
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty

Údržba experimentálního času: Jak vědci získávají, zabezpečují a používají čas pro experimentální výzkum

Řešitel:Investigator:Filip Vostal, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2019–2021

Zahrada slov. Ad honorem Zuzana Silagiová

Řešitel:Investigator:Mgr. Barbora Kocánová, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo kultury
Trvání:Duration:2018–2019

Podkategorie