underlineallarticles

projekty

Literární technologie vědy: role textů, zápisů a médií v utváření vědeckého poznání

Řešitel:Investigator:Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Akademie věd České republiky

Logicko-filozofická analýza pojmu identity

Řešitel:Investigator:Ansten Klev, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Juniorské granty
Trvání:Duration:2017–2019

Matematika v Českých zemích: od jezuitského učení po Bernarda Bolzana

Řešitel:Investigator:Dr. Davide Crippa
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Juniorské granty (2015 - 2022)
Trvání:Duration:2019–2021

Média kulturní opozice v Československu

Řešitel:Investigator:Ústav pro českou literaturu AV ČR
Spoluřešitel:Co-Investigator:PhDr. Jan Mervart, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Program:Programme:COST
Trvání:Duration:2018–2021

Metafyzika vztahů ve druhé scholastice

Řešitel:Investigator:Mgr. David Svoboda, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Spoluřešitel:Co-Investigator:Mgr. Lukáš Novák, Ph.D., Filozofická fakulta UK
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2018–2020

Metaphysical systems in theological work of Marius Victorinus and their sources

Řešitel:Investigator:Mgr. Václav Němec, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Czech Science Foundation
Trvání:Duration:2014-2017

Meze rozumu ve věku rozumu

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Glombíček, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Spoluřešitel:Co-Investigator:Mgr. Hynek Janoušek, Ph.D., Filozofická fakulta UHK
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017-2019

Mezi vnímáním a propozičním poznáním

Řešitel:Investigator:prof. PhDr. Karel Thein, Ph.D., Filozofická fakulta UK
Spoluřešitel:Co-Investigator:Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA - Standardní projekty (1993-2030)
Trvání:Duration:2017–2019

Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě

Řešitel:Investigator:Mgr. Petr Urban, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Technologická agentura ČR
Trvání:Duration:2018–2021

Neklasická interpretace aristotelské logiky a teorie predikace

Řešitel:Investigator:Mgr. Karel Šebela, Ph.D., Filozofická fakulta UP
Spoluřešitel:Co-Investigator:doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GA – Standardní projekty (1993–2030)
Trvání:Duration:2019–2021

Podkategorie