underlineallarticles

Zahraniční projekty

Analytic Theology Cluster Initiative - Trinity and the Divine Attributes

Řešitel:Investigator:Petr Dvořák
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty

European Science Foundation, EUROCORES - LogiCCC, Logické modely usuzování s vágními informacemi

Spoluřešitel:Co-Investigator:RNDr. Ondrej Majer CSc.
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty
Trvání:Duration:2008-2011

Judgment, Responsibility, and the Life-World: The Phenomenological Critique of Formalism

Řešitel:Investigator:Ivan Chvatík
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty

NANOPINION - Monitoring Public Opinion on Nanotechnology in Europe

Řešitel:Investigator:Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty
Trvání:Duration:2012-2014

ResAGorA - Responsible Research and Innovation in a Distributed Anticipatory Governance Frame

Řešitel:Investigator:Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti
Poskytovatel:Provider:Zahraniční projekty
Trvání:Duration:2013-2015