underlineallarticles

Grantová agentura České republiky

Od logického objektivismu k reismu: Bolzano a Brentanova škola

Řešitel:Investigator:Robin Rollinger, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2015-2017

Od sdílení evidence ke skupinové znalosti

Řešitel:Investigator:Mgr. Marta Bílková, Ph.D.
Spoluřešitel:Co-Investigator:RNDr. Ondrej Majer, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:GC – Mezinárodní projekty  (2007–2030)
Trvání:Duration:2016–2018

Performativita ve filosofii: kontexty, metody, důsledky

Řešitel:Investigator:Mgr. RNDR. Alice Koubová, Ph.D, Ph.D
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Juniorský grant
Trvání:Duration:2016-2018

Podoby humanismu v literatuře českých zemí (1469–1622)

Řešitel:Investigator:PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Pojem vědomí: jeho jednota a rozmanitost

Řešitel:Investigator:Mgr. Tomáš Hříbek, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2012-2015

Polemika o kalich na basilejském koncilu 1432-1433

Řešitel:Investigator:Mgr. Dušan Coufal, Th.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2016-2018

Povaha normativity - ontologie, sémantika, logika

Řešitel:Investigator:PhDr. Vladimír Svoboda, CSc.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2013-2017

Překonání subjektivismu ve fenomenologii: Přínos Patočkovy koncepce zjevování

Řešitel:Investigator:Mgr. Jan Frei, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2011-2015

Sémantické paradoxy mezi první a druhou scholastikou

Řešitel:Investigator:Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Program:Programme:Postdoktorandské granty
Trvání:Duration:2013-2015

Současné přístupy v historické epistemologii

Řešitel:Investigator:Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Poskytovatel:Provider:Grantová agentura České republiky
Trvání:Duration:2011-2013