Minulé Konference a workshopy

23. 6. 2016
9.00
Workshop

Idea dějin a Palacký jako myslitel

Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR a Historický ústav AV ČR

Read more...

20. 6.
24. 6. 2016
Konference

LOGICA 2016

Hejnice

30th in the series of annual international symposia devoted to logic, to be held at Hejnice, 20-24 June 2016.

Invited speakers are Sara Negri, Neil Tennant, Kit Fine and Nick Smith.

For more information please see the LOGICA 2016 webpage.

Read more...

15. 6.
17. 6. 2016
Konference

XIIth Symposium on the Bohemian Reformation and Religious Practice

AKC, Husova 4, Praha 1

Pořádá Collegium Europaeum při FLÚ AV ČR a FF UK

Read more...

15. 6. 2016
9.00
Konference

Ideology after the End of Ideologies

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Mezinárodní konferenci pořádá Princeton University, Oddělení pro studium moderní české filosofie a Oddělení současné kontinentální filosofie. Hlavním řečníkem je Étienne Balibar.

Read more...

14. 6.
15. 6. 2016
Konference

Transformation, degradation, disappearance of scientific objects

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR

Read more...

26. 5. 2016
15.00
Konference

Milovat kočky, jíst krávy: etika a práva zvířat

Akademie věd ČR, Národní 3, sál. č. 206

Pořádají Ústav státu a práva AV ČR a Filosofický ústav AV ČR

Read more...

24. 5. 2016
Sympozium

Jeroným Pražský - první český filosof?

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Collegium Europaeum při FF UK a FLÚ AV ČR a Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

20. 5. 2016
10.00
Workshop

Dílo Charlotte Brontë

Filozofická fakulta UK, nám. J. Palacha 2, m. 429

Spolupořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

18. 5.
22. 5. 2016
Konference

Philosophy and Social Science

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

24. ročník pořádají Centrum globálních studií a Oddělení morální a politické filosofie AV ČR

Read more...

17. 5. 2016
10.30
Sympozium

Hidden Rhytms of Social Life

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádají Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR a CEFRES

Read more...