Středopleistocenní revoluce
Ivan Horáček, PřF UK
Čtvrteční seminář CTS

8. 6. 2017
10.00
CTS, Husova 4, Praha 1