Radost z logiky IV.

Prof. Jaroslav Peregrin z Oddělení logiky FLÚ AV ČR ve čtvrtém díle příležitostného úvodu do logiky.

Prof. Jaroslav Peregrin z Oddělení logiky FLÚ AV ČR ve čtvrtém díle příležitostného úvodu do logiky.