Radost z logiky III.

Prof. Jaroslav Peregrin z Oddělení logiky FLÚ AV ČR ve třetím díle příležitostného úvodu do logiky.

Prof. Jaroslav Peregrin z Oddělení logiky FLÚ AV ČR ve třetím díle příležitostného úvodu do logiky.