underlineallarticles

letní školy

Letní škola klasických studií

Letní škola klasických studií poskytuje vysoce specializované přednášky v oblasti recepce antického dědictví z oborů klasické, středověké a humanistické filologie, klasické archeologie, českých a světových dějin, teatrologie, dějin umění, filosofie a dalších spřízněných oborů. Tyto přednášky jsou v dopoledních blocích doplňovány četbou antických pramenů v latině a řečtině. Recepce antiky je tedy sledována od prvních „renesancí" v antice přes středověk, raný novověk až po dobu moderní.
Od roku 1998 je Letní škola vždy zaměřena na konkrétní téma. Na letní škole přednášejí nejen pracovníci Kabinetu pro klasická studia, nýbrž i další renomovaní specialisté z jiných odborných a vědeckých pracovišť.
Přehled dosud uspořádaných ročníků včetně dalších informací ZDE.

Letní škola medievistických studií

Třídenní série přednášek a seminářů v Sázavském klášteře se každé září účastní několik desítek doktorandů všech oborů zabývajících se středověkem. V seminárních blocích se vždy několik přednášejících vyslovuje k jednomu problému. Střetávání jejich názorů odráží rozdílné vnímání určitého fenoménu uvnitř jednoho oboru, či naopak pohled různých disciplin na jedno téma.

Letní česko-francouzská univerzita

Interdisciplinární setkání francouzských a českých badatelů, doktorandů a studentů z oboru filosofie a příbuzných humanitních věd nad daným tématem.