underlineallarticles

Komise pro obhajoby disertací

Předseda
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc. – Filosofický ústav AV ČR

Místopředseda
doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc. – Filosofický ústav AV ČR

Členové
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. – Matematicko-fyzikální fakulta, UK
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. – Ústav pro jazyk český AV ČR
PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc. – Filosofický ústav AV ČR
prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. – Filosofický ústav AV ČR
prof. PhDr. Pavel Kouba – Filozofická fakulta UK v Praze
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., DSc. – Filosofický ústav AV ČR
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. – Fakulta humanitních studií UK
prof. PhDr. Pavel Materna, CSc. – Filosofický ústav AV ČR
prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. – Fakulta humanitních studií UK
prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., dr. h. c. – Katolická teologická fakulta UK
prof. dr. hab. Ursula M. Żegleń – Institute of Philosophy Nicolaus Copernicus University Toruń

Alternující členové
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult. – Filosofický ústav AV ČR
prof. Mgr. Marián Zouhar, Ph.D. – Filosofický ústav SAV

Sídlo komise
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Ke stažení
Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc.

Pravidla pro udělování vědeckého titulu „doktor věd" v Akademii věd ČR