underlineallarticles

Komise pro obhajoby disertací

Předseda
prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
Prof. PhDr. Pavel Kouba - Filozofická fakulta UK v Praze

Členové
Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta, UK v Praze

Prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. - Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. - Fakulta humanitních studií UK v Praze

Prof. PhDr. Pavel Materna, CSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. - Fakulta humanitních studií UK v Praze

Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc. - Katolická teologická fakulta UK v Praze

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Prof. PhDr. Emil Višňovský, Ph.D. - Ústav výzkumu sociální komunikace SAV Bratislava
                                               - Filosofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislavě

Prof. dr. hab. Ursula M. Żegleń - Institute of Philosophy Nicolaus Copernicus University Torun

Prof. Mgr. Marián Zouhar, Ph.D. - Filosofický ústav SAV v Bratislavě

Sídlo komise
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Ke stažení
Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc.

Pravidla pro udělování vědeckého titulu „doktor věd" v Akademii věd ČR