underlineallarticles

Aktuální řízení

Obhajoba disertační práce PhDr. Zuzany Parusnikové, CSc., "Reason and Scepticism: Hume and Popper" se koná 16. září 2019 v 10.00 hodin před komisí Filosofie v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1.

Teze disertace (pdf)

Oponenti: Prof. dr hab. Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski)
               Prof. Simon Blackburn, FBA, FAAAS, FAHA (University of Cambridge)
               Prof. PhDr. Eugen Andreanský, Ph.D. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

Obhajoba disertační práce PhDr. Zuzany Parusnikové, CSc., "Reason and Scepticism: Hume and Popper" se koná 16. září 2019 v 10.00 hodin před komisí Filosofie v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1.

Teze disertace (pdf)

Oponenti: Prof. dr hab. Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski)
               Prof. Simon Blackburn, FBA, FAAAS, FAHA (University of Cambridge)
               Prof. PhDr. Eugen Andreanský, Ph.D. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)