underlineallarticles

Minulé akce


09. 05. 2013
15.00
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

Wittgenstein a obraznost

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


06. 05. 2013
15.50
Seminář
FF UK, Nám. Jana Palacha, m. č. 217

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


06. 05. 2013
16.00
Kolokvium
AKC, Husova 4a, Praha 1

Politická filosofie v českém, evropském a globálním kontextu

Kolokvium pořádá Centrum globálních studií

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


02. 05. 2013
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


30. 04. 2013
16.00
Seminář
AKC, Husova 4a, Praha 1

Místo a pohyb vědění

Cyklus "Současné přístupy v historické epistemologii"

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 04. 2013
10.30
Přednáška
zasedací místnost FLÚ, Jilská 1, Praha 1

Scholastic Probability as Rational Assertability. The Rise of Theories of Reasonable Disagreement

Přednáška v rámci grantu Templetonovy nadace Analytic Theology

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


25. 04. 2013
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Konzervace, nebo ochrana procesů?

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


25. 04. 2013
17.00
Přednáška
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Střetávání filosofických směrů pozdní renesance v díle Jana Jessenia

Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi
Pořádá Collegium Europaeum

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


24. 04. 2013
14.00
Seminář
zasedací místnost FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Hardware pro morální rozhodování

Pořádá Oddělení morální a politické filosofie FLÚ AV ČR.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


24. 04. 2013
17.30
Přednáška
studovna CMS, FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Prosopografie

Úvod do medievistických disciplín a témat

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE