underlineallarticles

Minulé akce


20. 06. 2013
22. 06. 2013
Kolokvium
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Blumenberg als Phänomenologe

Internationales Kolloquium

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


20. 06. 2013
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

Husserl's Theory of Judgment

Čtvrteční seminář CTS

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


19. 06. 2013
11.00
Seminář
zasedací místnost FLÚ, Jilská1, Praha 1

Proměny pojmu objektivity v dějinách vědy

Cyklus "Současné přístupy v historické epistemologii"

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


19. 06. 2013
15.00
Seminář
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


18. 06. 2013
17.00
Přednáška
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Jan Amos Komenský a komunikační sítě evropské republiky učenců

Cyklus Intelektuálové raného novověku mezi Evropou a českými zeměmi
Pořádá Collegium Europaeum

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


17. 06. 2013
14.00
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

Die nichtpolitische Politik

Přednášku u příležitosti vydání stejnojmenné knihy pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


17. 06. 2013
21. 06. 2013
Konference
Klášter Hejnice

LOGICA 2013

Mezinárodní konferenci pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


13. 06. 2013
15.00
Přednáška
AKC, Husova 4a, Praha 1

Philosophy of probability

Cyklus Trattenbach-Jilská

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


13. 06. 2013
10.00
Seminář
CTS, Husova 4, Praha 1

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


12. 06. 2013
Prezentace knihy
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

O Felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace

Prezentace kolektivní monografie vydané u příležitosti 65. narozenin prof. Davida R. Holetona

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE