underlineallarticles

Minulé Konference a workshopy


19. 10. 2017
21. 10. 2017
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Galen's epistemology

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR a Ústav filosofie a religionistiky FF UK.

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


19. 10. 2017
20. 10. 2017
Konference
AKC, Husova 4a, Praha 1

Rhetoric and Genres of Learned Communication in Early Modern Central Europe

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


16. 10. 2017
17. 10. 2017
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

The Nature of the Normative – Ontology, Semantics, Logic

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


12. 10. 2017
14. 10. 2017
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Vzorové drama raného novověku

Mezinárodní mezioborová konference u příležitosti 300. výrocí úmrtí jezuitského dramatika Karla Kolčavy
Pořádají Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, HIÚ AV ČR, ÚČL AV ČR a FF UK

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


11. 10. 2017
13. 10. 2017
Konference
FLÚ AV ČR, Jilská 1 – AKC, Husova 4a, Praha 1

Spory o rozum ve věku rozumu

Pořádají Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR a Univerzita Hradec Králové

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


09. 10. 2017
10. 10. 2017
Kolokvium
AKC, Husova 4a, Praha 1

Fiction, its Instruments, its Creatures and their Friends

Workshop on Stacie Friend's account of fiction and fictional discourse
Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


14. 09. 2017
15. 09. 2017
Konference
Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Marius Victorinus

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


29. 06. 2017
30. 06. 2017
Workshop
AKC, Husova 4a, Praha 1

Ernst Mach workshop VI

Pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


26. 06. 2017
9.00
Workshop
AKC, Husova 4a, Praha 1

Revoluce jako smysl dějin a česká filosofická a historická tradice

Pořádají Oddělení pro studium moderní české filosofie FLÚ AV ČR a Historický ústav AV ČR

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE


22. 06. 2017
25. 06. 2017
Konference
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, DAMU, Karlova 26, Praha 1

How does Performance Philosophy Act? Ethos, Ethics, Ethnography

the 3rd biennial performance philosophy conference
Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a DAMU

 

COM_FORM2CONTENTSEARCH_READ_MORE_TITLE