underlineallarticles

Oddělení morální a politické filosofie

Základním výzkumným záměrem Oddělení morální a politické filosofie je zkoumání a rozvoj současné praktické filosofie. Tento záměr, jenž zahrnuje morální filosofii, sociální filosofii, politickou filosofii a právní filosofii, je uskutečňován v interdisciplinárním a transdisciplinárním kontextu sociálních věd, především politologie, sociologie a globálních studií. Zaměřuje se zvláště na výrazné směry současného myšlení: liberalismus, komunitarismus, kritickou teorii, analytický marxismus, feminismus a environmentalismus.

Kromě vlastního vědeckého zkoumání obsahuje práce také odborné překlady významných zahraničních děl a rovněž výuku bakalářských, magisterských a doktorandských studentů na univerzitách. Tyto aktivity jsou považovány za nezbytnou podmínku zdařilého rozvoje české  morální, sociální, politické a právní filosofie.

Skupina pracovníků Oddělení, kteří se kromě jiných analýz zabývali rovněž zkoumáním sociálních a politických aspektů globalizace, založila na počátku roku 2006 Centrum globálních studií, s nímž nyní Oddělení úzce spolupracuje.