underlineallarticles

Centrum biblických studií

ředitel

Jan Roskovec, Th.D.

kontakt

Oddělení biblických studií
Centrum pro klasická studia FLÚ
Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Centrum biblických studií (CBS) bylo založeno v roce 1999 jako společné pracoviště Akademie věd ČR a University Karlovy v Praze. Jeho zakládajícími členy byl tehdejší Ústav klasických studií AV ČR (dnes Kabinet pro klasická studia FLÚ) a Evangelická teologická fakulta UK v Praze. Vědečtí pracovníci CBS ve svém bádání spolupracují na různých tématech spojených s Biblí, a to jak na univerzitách, tak i na AV ČR i v jiných institucích. Ze zakladatelské generace CBS je třeba jmenovitě zmínit respektované badatele Jana Hellera, Růženu Dostálovou, Petra Pokorného, Pavla Spunara a Martina Svatoše. V současnosti je výzkum a další vědecké aktivity Centra koordinován v rámci Oddělení biblických studií Kabinetu pro klasická studia FLÚ, kde se jeho pracovníci zabývají historickými, filologickými, filosofickými a teologickými otázkami souvisejícími s Biblí a jejím působením v evropské kultuře. Badatelský tým se soustředí především na tyto oblasti bádání: Bible a helénistický starověk; Bible a raná křesťanská literatura a Bible v českých zemích.