underlineallarticles

Oddělení pro studium novověké racionality

vedoucí

Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.

zástupce vedoucího

Mgr. Jan Kuneš, Ph.D.

pracovníci oddělení

Marina Barabas, Ph.D. 
Mgr. et Mgr. Martin Bojda, Ph.D. et Ph.D.
PhDr. Hana Fořtová, Ph.D.
Mgr. Petr Glombíček, Ph.D.
doc. Holger Gutschmidt, Dr. Phil.
Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.
Dr. phil. habil. Jindřich Karásek, Dr.
PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.
Mgr. Jan Kuneš, Ph.D.
Mgr. Jakub Mihálik, Ph.D.
Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
doc. Jakub Sirovátka, Dr. Phil.
Mgr. Jakub Trnka, Ph.D.

emeritní pracovníci

PhDr. Vlastimil Zátka, CSc.

Členové oddělení pracují zvláště v oblasti novověké a současné filosofie. Jejich zájmy jsou jak badatelské tak filosofické. Zaměřují se přitom jak na jednotlivé autory a problémy, které vyvstávají v kontextu jejich díla, tak na překladání textů z novověké a současné filosofie, přípravu úvodních a sekundárních textů a „průvodců" k autorům a ke specifickým problémům v jejich díle. Členové oddělení se snaží přispět k současné filosofické diskusi o otázkách jak v kontinentální tak v analytické tradici. Oddělení také pořádá konference, workshopy a veřejné přednášky, ve kterých jde nejen o to dát dohromady filosofy z České republiky a ze zahraničí, ale i zpřístupnit jejich diskuse vysokoškolským studentům a zainteresované veřejnosti.