underlineallarticles

Oddělení současné kontinentální filosofie

Oddělení provádí systematický a historický výzkum vybraných filosofických problémů v oblasti navazují především na německou a francouzskou filosofii 20. století (fenomenologie, hermeneutika, existencialismus, strukturalismus, dekonstrukce, aj.). Na půdě oddělení vznikají mimo jiné i kolektivní překlady významných filosofických děl 20. století.