Patočka v dialogu
Pořádají katedra filosofie FF UPCE a Archiv Jana Patočky FLÚ AV ČR

7. 11. 2017 - 8. 11. 2017
Zámek Pardubice, Sál Mázhaus