underlineallarticles

Hledáme vědeckého asistenta/asistentku se zaměřením na scholastiku

Vypisujeme výběrové řízení na pozici vědeckého asistenta/asistentky pro překlady středověkých a raně novověkých scholastických filozofických prací z oblasti metafyziky s důrazem na Jana Dunse Scota a scotistickou tradici. Přihlášky, prosíme, zasílejte do 28. května 2021 (včetně). Podrobné informace.

Vypisujeme výběrové řízení na pozici vědeckého asistenta/asistentky pro překlady středověkých a raně novověkých scholastických filozofických prací z oblasti metafyziky s důrazem na Jana Dunse Scota a scotistickou tradici. Přihlášky, prosíme, zasílejte do 28. května 2021 (včetně). Podrobné informace.