Nadcházející Konference a workshopy

9. 10.
10. 10. 2017
Kolokvium

Fiction, its Instruments, its Creatures and their Friends

AKC, Husova 4a, Praha 1

Kolokvium pořádá Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

12. 10.
14. 10. 2017
Konference

Vzorové drama raného novověku

Filosofický ústav, Jilská 1, Praha 1

Pořádá Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR

Read more...

16. 10.
17. 10. 2017
Workshop

The nature of the normative - ontology, semantics, logic

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Organized by the Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences

Read more...

16. 10.
18. 10. 2017
Konference

Rétorika a žánry učenecké komunikace v raném novověku

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku

Read more...

19. 10.
21. 10. 2017
Konference

Galen's epistemology

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR a Ústav filosofie a religionistiky FF UK.

Read more...

1. 11.
2. 11. 2017
Konference

Towards a Phenomenology of Social Change

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

2. 11.
4. 11. 2017
Konference

From Shared Evidence to Group Attitudes

Vila Lanna, V Sadech 1, Praha 6

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

Read more...

23. 11.
24. 11. 2017
Konference

Caring Democracy: Current Topics in the Political Theory of Care

FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1

Pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR

Read more...

12. 12.
13. 12. 2017
Konference

Hans Jonas: dílo a osobnost

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Filosofický ústav AV ČR a Filozofická fakulta PU v Prešově

Read more...