Minulé Přednášky

30. 5. 2016
14.00
Přednáška

Beasts and propositions

Hans-Johann Glock
Prof. Dr. Hans-Johann Glock, Universität Zürich
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Oddělení logiky FLÚ AV ČR

Read more...

12. 5. 2016
15.00
Přednáška

Logika a gramatika Port–Royal

Tomáš Koblížek
Mgr. Tomáš Koblížek, Ph.D., Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR
AKC, Husova 4a, Praha 1

Cyklus Trattenbach-Jilská

Read more...

11. 5. 2016
17.00
Přednáška

Critical Intellectuals

Gregor McLennan
Gregor McLennan (University of Bristol)
FHS Jinonice, U Kříže 8, Praha 5, m. 6022

Pořádají Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR, Pracoviště historické sociologie FHS UK a CEFRES

Read more...

6. 5. 2016
17.00

Economic Crisis. Fictive Capital and the Crisis of Valorization

Norbert Trenkle a Ernst Lohoff
Norbert Trenkle a Ernst Lohoff
FLÚ AV ČR, Jilská 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro studium moderní české filosofie

Read more...

28. 4. 2016
18.00
Přednáška

Deus Ludens: Hrající si Bůh v luterské teologii

Christopher Boyd Brown
Christopher Boyd Brown
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Lutherova společnost a Collegium Europaeum při FF UK a FLÚ AV ČR

Read more...

18. 4. 2016
18.00
Přednáška

Temporality and the Critique of Capitalism

Moishe Postone
Moishe Postone, University of Chicago, IFK Wien
AKC, Husova 4a, Praha 1

Read more...

14. 4. 2016
15.00
Přednáška

Instrumentální realismus

Ladislav Kvasz
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR
AKC, Husova 4a, Praha 1

Cyklus Trattenbach-Jilská

Read more...

10. 3. 2016
15.00
Přednáška

Popper´s Conception of World 3: Critical Assessment

Zuzana Parusniková
PhDr. Zuzana Parusniková, CSc., Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR
AKC, Husova 4a, Praha 1

Cyklus Trattenbach-Jilská

Read more...

19. 2. 2016
13.30
Přednáška

Scotus on Possible and Creatable Being

David González Ginocchio
dr. David González Ginocchio, University of South Bohemia / International University of La Rioja
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení

Read more...

17. 2. 2016
18.00
Přednáška

Luteránská sakrální architektura v předbělohorských Čechách

Pavel Vlček
Prof. PhDr. Pavel Vlček
AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Lutherova společnost a Collegium Europaeum při FF UK a FLÚ AV ČR

Read more...