Minulé Jiné akce

16. 5. 2018
17.00
Prezentace

Prezentace knihy Deborah Cameronové "Mýtus o Marsu a Venuši"

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Filosofický ústav AV ČR a nakladatelství Filosofia

Read more...

10. 5. 2018
16.00
Odpoledne s FLÚ

Filosofická kavárna: Eutanazie a dobrý život

David Černý
David Černý
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

Read more...

5. 4. 2018
16.00
Afternoon with the Institute of Philosophy

Philosophical Café: TO AND FRO. Physics and Modern Applications of Rationality

Joan Bertran-San Millán, Vera Matarese and Aldo Filomeno
Joan Bertran-San Millán, Vera Matarese and Aldo Filomeno
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

The first English edition of the Philosophical Café

Read more...

28. 3. 2018
17.00
Prezentace knihy

Prezentace knihy "Jeroným Pražský"

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádá Collegium Europaeum

Read more...

13. 3. 2018
17.30

Prezentace knihy Giambattista Vico, "Jak se dnes studuje"

Petr Glombíček
Mgr. Petr Glombíček, Ph.D.
FLÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, zasedací místnost

Pořádá Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR

Read more...

8. 3. 2018
16.00
Odpoledne s FLÚ

Filosofická kavárna: Slovník jako interpretace

Pavel Nývlt
Pavel Nývlt
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

Read more...

6. 3. 2018
17.30
Prezentace knihy

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty

AKC, Husova 4a, Praha 1

Prezentaci knihy pořádají Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR a nakladatelství Filosofia

Read more...

8. 2. 2018
16.00
Odpoledne s FLÚ

Filosofická kavárna: O Komenského "Spisech o první filosofii"

Věra Schifferová, Vojtěch Balík
Věra Schifferová, Vojtěch Balík
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

Read more...

17. 1. 2018
16.30
Prezentace

Prezentace ediční řady Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích

AKC, Husova 4a, Praha 1

Pořádají Filosofický ústav AV ČR a nakladatelství Filosofia

Read more...

7. 12. 2017
16.00
Odpoledne s FLÚ

Filosofická kavárna: Prezentace knihy Vojtěcha Kolmana a novinek Filosofia

Vojtěch Kolman
Vojtěch Kolman
Klub Jazz Republic, Jilská 1a, Praha 1

Odpoledne s Filosofickým ústavem. Pravidelné neformální setkání pracovníků FLÚ a spřátelené veřejnosti.

Read more...